Przetwory ekologiczne muszą mieć odpowiednie certyfikaty

Zobacz, gdzie zamówić żywność ekologiczną.

Od prężnego rozkwitu branży spożywczej, który rozpoczął się na początku zeszłego stulecia, wyroby jedzone przez nas na co dzień zaczęto standardowo nasycać przeróżnymi związkami wydłużającymi ich żywotność. Jednak razem z rosnącą wiedzą konsumentów odnośnie tego, co konsumują i jakie może to mieć działanie na ich zdrowie, ostatnimi czasy coraz chętniej poszukują oni produktów wyprodukowanych z żywności nieprzetworzonej.

Czym cechuje się żywność eko?

Żeby dany produkt trafiający na półki sklepowe w naszym kraju mógł nazywać się „ekologicznym”, musi sprostać kilku warunkom. Żywność ekologiczna oraz przetwory z niej wyprodukowane muszą posiadać konkretne certyfikaty przyznawane przez upoważnione do tego instytucje. Głównym jednakże atrybutem spożywczych artykułów eko jest to, że użyte do ich przyrządzenia owoce i warzywa uprawiano z zachowaniem wszystkich obostrzeń rolnictwa ekologicznego. To oznacza, iż rolnicy nie stosowali chemicznych środków zabezpieczenia roślin ani nawozów mogących mieć negatywny oddziaływanie nie tylko na zdrowie ludzi, lecz które także są zagrożeniem dla otoczenia. Niektóre wszak nawozy wywołują zasolenie gleby bądź zatruwają wody gruntowe, a opryski pół silnymi pestycydami nierzadko skutkują śmiercią pożytecznych pszczół. Natomiast w efekcie ekologicznej uprawy warzywa oraz owoce mają wielokrotnie niższą zawartość metali ciężkich, azotynów i azotanów, a to znaczy, że mniej tych niepożądanych substancji przedostanie się do organizmu ich konsumentów.

Co musi znaleźć się na opakowaniu zdrowej żywności

Przetwory eko są poddawane ciągłemu nadzorowi w każdej fazie produkcji, w tym również w czasie przewozu oraz przechowywania. Co ważne, gdy przetwór spełnia warunki, jego wytwórca obok standardowych informacji między innymi o możliwych alergenach, warunkach składowania, dacie trwałości oraz masie netto, kraju produkcji składników, musi również obligatoryjnie wskazać numer identyfikacyjny organu kontrolnego ten artykuł i umieścić logo produkcji ekologicznej UE, którym są białe gwiazdy ułożone w kształt listka. Poszukując żywności ekologicznej należy zatem czytać wnikliwie etykiety produktów, a nabywając je online bezpośrednio od producenta sprawdzić, czy umieścił on na stronie informację o otrzymanych certyfikatach.

Adres firmy:
"ARTMAN" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
Niedomicka 47
33-132 Niedomice

Mob.: +48 669 997 776
E-mail: [email protected]