Kontenery na odpady – do przewozu odpadów lub materiałów sypkich

Poszukujesz pojemnika na śmieci metalowego? Sprawdź https://ekombud.pl/kontenery-rolkowe/

Część odpadów nie może być wyrzucanych do pojemników na surowce wtórne lub zmieszane. Dotyczy to najczęściej tych, które są wytwarzane w trakcie różnych remontów i prac budowlanych, jak również odpadów industrialnych. Muszą one zostać odwiezione do wskazanego miejsca zbiórki selektywnej, gdzie będą zutylizowane zgodnie z przepisami o odpadach. W rozlicznych wypadkach mogą jednakże wyniknąć trudności związane z składowaniem i przewozem odpadów. Aby ich uniknąć, należy wyposażyć się w kontenery na odpady przystosowane do ich specyfiki.

Kontenery na śmieci – na gruz albo substancje ciekłe

Najprostsze kontenery otwarte są dopasowane do przechowywania i transportu opakowań, starych mebli, gruzu i podobnych odpadów. Dodatkowo dostępne są również kontenery uszczelniane, które świetnie sprawdzają się przy wywozie nieczystości ciekłych i półpłynnych (m.in. tych generowanych w oczyszczalni ścieków). Szczelne łączenia są również niezbędne w przypadku kontenerów na śmieci drobne, takie jak wióry metalowe, granulaty bądź trociny. Ich załadunek ułatwia zamontowana fabrycznie podawarka ślimakowa. Najprostsze w transporcie są oczywiście kontenery rolkowe, wyposażone w system usprawniający ich przemieszczanie.

Kontenery na śmieci – dla jakich podmiotów?

Odbiorcami oferty producentów kontenerów stalowych są najróżniejsze podmioty. Wśród nich można wymienić między innymi brygady sprzątające i parające się opróżnianiem pomieszczeń, przedsiębiorstwa budowlane, a także wszelkiego rodzaju zakłady produkcyjne. Na kupno kontenerów na odpady decydują się podmioty świadczące usługi wywozu gruzu i odpadów o niestandardowych gabarytach. Odnajmują je one klientom, a po napełnieniu transportują do punktu legalnego ich składowania bądź utylizacji.

Adres firmy:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]