FDM, SLA, PolyJet – zastosowanie materiałów do drukarek 3D

Jeśli chcesz zamówić filament, odwiedź tę stronę

Firma CadXpert oferuje wszechstronny wybór materiałów do druku 3D: tworzywa termoplastyczne, żywice fotopolimerowe i wiele innych. Materiały do druku 3D można pogrupować na cztery typy:
– SLS – spiekany selektywnie proszek poliamidowy,
– SLA – żywice fotopolimerowe o różnorodnych własnościach, które utwardza się wiązką lasera,
– PolyJet – płynne żywice fotopolimerowe, utwardzane przy pomocy światła ultrafioletowego,
– FDM – warstwy topionych filamentów (tworzyw termoplastycznych). Dzieli się ono na dwie podkategorie: FDM do błyskawicznego tworzenia prototypów z niezbyt kosztownych termoplastów oraz FDM przemysłowe używane do profesjonalnej produkcji z funkcjonalnych termoplastów.

Filament – nietoksyczny i powszechnie dostępny materiał do druku 3D

Filament to tworzywo używane do druku 3D w technologii FDM. Ta technologia druku oraz materiał są używane do testowania funkcjonalnego, a także do seryjnej produkcji oraz ekspresowego prototypowania z prostych do kształtowania termoplastów. Jakie filamenty są przeważnie wykorzystywane w drukarkach 3D? Z reguły sięga się po materiały inżynieryjne (m.in. te niepodatne na pękanie) czy też mające szczególne cechy (np. odporność na ogień) oraz proste do kształtowania poliestry alifatyczne czyli PLA. Technika druku FDM niczym nie ustępuje wydrukom pozyskanym za pośrednictwem innych szeroko stosowanych metod, czyli wtrysku czy termoformowania. Największe atuty filamentów to proekologiczny proces ich produkcji (nietoksyczny a przy tym czysty, wobec tego wytworzone tą metodą prototypy można wykorzystywać m.in. w biurach), rozsądna cena idąca w parze z wysoką jakością wydruku 3D, a także powszechna dostępność.
W asortymencie CadXpert w technologii FDM znajdują się filamenty:
– do szybkiego prototypowania,
– inżynieryjne,
– elastomery.

Inne materiały do drukarek 3D – zastosowanie fotopolimerów

Oprócz filamentów, firma CadXpert posiada też wiele innych materiałów do drukarek 3D. W technologii SLA (inaczej w stereolitografii) są to m.in. materiały:
– standardowe,
– odlewnicze,
– dentystyczne,
– inżynieryjne.
Jakie przeznaczenie ma ciekła żywica fotopolimerowa utwardzana laserem? Nadzwyczaj szerokie. Przede wszystkim wykorzystujemy ją w przemyśle i branży medycznej do druku 3D prototypów oraz projektów koncepcyjnych, jak również rozmaitych przedmiotów, w których chcemy uzyskać efekt wygładzonej powierzchni.
Z kolei dla technologii PolyJet są to m.in. materiały:
– transparentne,
– medyczne,
– żywice imitujące właściwości polipropylenu.
PolyJet jest uważana za kompleksową a jednocześnie najbardziej precyzyjną technologię drukowania w 3D. Ciekłe żywice fotopolimerowe utwardza się warstwa po warstwie za pośrednictwem światła UV. Za sprawą swoich cech mają zastosowanie m.in. jako prototypy: koncepcyjne, anatomiczne, odwzorowujące produkt końcowy i inżynieryjne. Z tych fotopolimerów wytwarzane są też opakowania, pojemniki i inne artykuły codziennego użytku.

Adres firmy:
CadXpert
ul. Ciepłownicza 23
31-574 Kraków

Tel.: +48 (12) 307-25-24
Mob.: +48 607-982-124, +48 501-473-209
E-mail: [email protected]