Ekogroszek

Właściwości ekogroszku

Ekogroszek jest paliwem, które pozyskiwane jest z węgla kamiennego, a także z węgla brunatnego. Ekogroszek, podobnie jak i sam węgiel ma postać stałą. Węgiel użyty do produkcji ekogroszku musi cechować się zawartością siarki mniejszą niż 1%, a jednocześnie spełniać wymogi wysokiej kaloryczności tzn. przekraczającej 24 MJ na 1 kg. Ponadto, ważnym jest to, żeby węgiel ten nie miał w swoim składzie dużej ilości wody oraz innych substancji niepalnych.

Ekogroszek jest wykorzystywany do produkcji energii cieplnej w specjalnych kotłach retortowych. Wykorzystuje się wówczas ekogroszek workowany, który jest odważony i gotowy do użycia. Ze względu na rozmiary ziaren, w zakresie 5-25 mm, ekogroszek może być stosowany w automatycznych dozownikach węgla.

Plusy stosowania ekogroszku

  • Wybór ekogroszku jako substancji do wytwarzania energii w gospodarstwach domowych wiąże się z dużo mniejszą emisję tlenków siarki, niż w przypadku spalania innych węgli. Ekogroszek jest przez to uznawany za paliwo ekologiczne.
  • Dzięki zastosowaniu kotłów retortowych obniżona jest również zawartość tlenku węgla, dioksyn, furanów i pyłów w spalinach oraz węglowodorów aromatycznych.
  • Spalanie ekogroszku generuje również dużo mniejszą ilość popiołu.