PLC

Sterowniki PLC umożliwiają dokładne kontrolowanie pracy maszyn przemysłowych. Dzięki ich użyciu można uczynić bardziej skutecznym pracę wszystkich fabryk, a możliwość programowania pozwala w łatwy sposób zaadaptować do bieżących potrzeb.

Cykl pracy sterowników PLC

Cechą, która wyróżnia je na tle pozostałych sterowników jest fakt, iż ich działanie jest cykliczne. Kontroler PLC wypełnia po kolei wszystkie rozkazy znajdujące się w kodzie, a gdy ten będzie wykonany, powtarza określoną procedurę, skanuje wejścia oraz eksportuje je do osobnego pliku, a potem uruchamia wykonywanie algorytmu jeszcze raz. Języki, w jakich pisze się algorytmy sterujące działaniem kontrolerów dostarczane są zwykle przez ich wytwórców.

Dzieje sterowników PLC

Pionierskie sterowniki PLC pojawiły się w drugiej połowie lat sześćdziesiątych ubiegłego stulecia. Najpierw używane były przez firmy ze Stanów Zjednoczonych oraz zachodnich Niemiec, ale szybko dotarły także do państw komunistycznych. Pierwsze tego rodzaju sterowniki zjawiły się w naszym kraju w 1975, a ich regularna produkcja ruszyła w drugiej połowie tej dekady.

Jak klasyfikuje się sterowniki PLC?

Najczęściej stosowanym rodzajem kontrolerów PLC są urządzenia kompaktowe, pozwalające na pracę na jednym module. Poza tym, produkuje się także kontrolery modułowe wielu wielkości i kontrolery centralizowane, w skład których wchodzą różne urządzenia zarządzane przez główną jednostkę.

Zalety sterowników PLC

Sterowniki PLC, mimo stosunkowo wysokich cen, pozwalają na minimalizację wydatków na użytkowanie urządzeń przemysłowych. Mają niewielkie wymiary, a ogromnym stopniu ograniczają ryzyko wystąpienia komplikacji.