Zastosowania hurtowni i integracji danych

Podstawą systemów Business Intelligence jest hurtownia danych i ich integracja. Zbieranie rozproszonych po różnych zasobach informacji, a później ich weryfikacja i połączenie w jedną całość ma na celu stworzenie ogólnego modelu. Surowe informacje nie posiadają żadnej wartości, jedynie właściwie przyrównane stanowią pożądany materiał do analiz i przewidywań. Co do baz, z których się ukształtuje, są to między innymi: systemy ERP, CRM, raporty generowane przez oprogramowanie, wyniki arkuszów kalkulacyjnych, pliki tekstowe i inne dane wytwarzane wewnątrz przedsiębiorstwa. W oparciu o dane z otoczenia firmy, doniesienia z rynku, od konkurencji czy konsumentów, hurtownia zostanie powiększona o te dodatkowe czynniki. Jako skutek właściwego przetworzenia, otrzymamy cenną wiedzę biznesową, która stanowi przewagę nad innymi firmami. Finalny produkt udostępniony dla biznesowych użytkowników, to indywidualne raporty i dashboard-y przedstawiające wiedzę zbiorczą z całego przedsiębiorstwa.

Adres firmy:
BIZALTO Sp. z o.o.
ul. K. Kordylewskiego 11 lok. 202
31-542 Kraków

Tel.: 12 222 0005
Mob.: 693 358 284
E-mail: [email protected]