Psychologiczne badania operatorów maszyn – po co się je wykonuje?

Dowiedz się więcej o badaniach operatorów Bielsko

Badania psychologiczne dużej grupie z nas kojarzą się z trwającą długi czas i niezwykle dociekliwą rozmową prowadzoną przez psychologa, który zamierza zgłębić nasze relacje z matką. Tymczasem okazuje się, że badania te znajdują także zastosowanie chociażby podczas określania zdolności do zatrudnienia osób, które chcą wykonywać zawód operatora dźwigu bądź innego typu ciężkiego sprzętu.

Badania operatorów: jak wyglądają?

Badania psychologiczne osób obsługujących maszyny budowlane nie różnią się istotnie od tych, jakie muszą przejść kierowcy zawodowi. W związku z tym obejmują dokładny wywiad, który zbiera psycholog, testy osobowościowe i temperamentalne, testy aparaturowe oraz testy inteligencji. Bez wątpienia testów nie powinno się bać. Do ich wypełnienia powinno się podejść otwarcie. Liczy się rzetelność i szczerość udzielanych odpowiedzi. Jednak testy aparaturowe mają największe znaczenie w przypadku osób chcących wykonywać zawód operatora maszyn budowlanych. Dzięki nim ocenić można szybkość reakcji zainteresowanego. Ustalając ją zyskujemy wiedzę, czy badana osoba będzie w stanie w odpowiednio szybki sposób reagować na nieoczekiwanie występujące w pracy sytuacje. Testy te oceniają też zdolność do widzenia przestrzennego, oceny prędkości obiektów będących w ruchu oraz koncentracji uwagi. Wszystko to ma w przypadku operatorów dźwigów, wózków i innych urządzeń ogromne znaczenie.

Badania operatorów: kto je przeprowadza?

Badania psychologiczne osób obsługujących wózki, dźwigi i inne maszyny może wykonać jedynie psycholog, któremu udało się zdobyć uprawnienia psychologa transportu, do czego konieczne jest odbycie uzupełniających studiów podyplomowych. Należy wiedzieć, że badanie psychotechniczne musi być cyklicznie powtarzane. Trzeba tego pilnować, inaczej można stracić prawo do pracy w danym zawodzie. Przestrzegający przepisów pracodawca odsunie od pracy osobę, która nie posiada aktualnych badań psychotechnicznych.

Adres firmy:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]