Praca prywatnego detektywa. Jakich spraw się podejmie?

Usługi prywatnych detektywów cieszą się coraz większą popularnością. Postanawiamy o ich wynajęciu nie tylko w wypadku kłopotów rodzinnych. Ich usługi bywają przydatne też dla pracodawców – umożliwiają np. sprawdzenie czy pracownik będący na L-4 rzeczywiście jest niezdolny do pracy albo czy informacje przedłożone przez niego w podaniu o pracę nie zostały zakłamane. Warto więc dowiedzieć się nieco na temat tego, jakie umiejętności winien mieć detektyw i w rozstrzygnięciu jakich problemów może być pomocny.

Prywatny detektyw – wymagania

Nie wszyscy mogą pracować jako detektyw. By legalnie wykonywać ten zawód, należy dysponować odpowiednią licencją przyznawaną po zdaniu państwowego egzaminu. Pamiętajmy jednak, iż osoby przystępujące do egzaminu muszą również spełnić wcześniej wskazane wymagania. Najważniejsze z nich to posiadanie obywatelstwa któregoś z krajów wchodzących w skład UE, świadectwa o nieposzlakowanej opinii uzyskanego od komendanta powiatowego lub miejskiego Policji i co najmniej średniego wykształcenia. Wymogiem jest także niekaralność, a odnośnie byłych funkcjonariuszy służb mundurowych – brak zwolnienia dyscyplinarnego. Co istotne, kandydaci na prywatnych detektywów muszą mieć ukończone 21 lat.

Kiedy zwrócić się o pomoc detektywa?

Największa część zadań, które realizują detektywi dotyczy wszelkiego rodzaju spraw rodzinnych. Do biura detektywistycznego możemy zgłosić się między innymi jeśli mamy podejrzenie, iż nasz towarzysz życia jest niewierny lub nie mamy pewności, czy drugi rodzic dziecka należycie sprawuje nad nim opiekę. Detektyw pomoże nam także ustalić faktyczną wysokość zarobków byłego partnera, co okaże się bardzo przydatne podczas spraw o ustalenie wysokości alimentów.