Od czego zależy cena tłumaczenia zwykłego i przysięgłego?

Więcej szczegółów o cenniku tłumaczeń z języka ukraińskiego uzyskasz w tym miejscu.

Wraz z otwarciem się naszego kraju na firmy z większości krajów świata wzrósł popyt na usługi translatorskie. Każdego dnia biura tłumaczeń wykonują setki zwykłych i przysięgłych tłumaczeń na bardziej lub mniej powszechne języki, zarówno na zlecenie klientów indywidualnych, jak i różnych firm.

Mimo, iż online łatwo wyszperać bezpłatne narzędzia do translacji, wciąż nie dorównają one zawodowym tłumaczom, gdyż skorzystanie z ich oferty jest nieraz niezbędne, przykładowo jeżeli potrzebujemy poświadczonego tłumaczenia dokumentu do sądu. W takich przypadkach staramy się z grubsza oszacować cenę tłumaczenia. Co wobec tego wpływa na koszt przekładu?

Język, termin wykonania, poziom skomplikowania przekładu – to ma wpływ na ostateczną cenę usługi

Na to ile ostatecznie zapłacisz za translację tekstu wpływ mają poniższe elementy:
1. Kierunek przekładu. Przekład z innego języka na język polski jest praktycznie o wiele tańszy aniżeli translacja w kierunku odwrotnym.
2. Język, na który bądź z którego chcemy przełożyć dokument. Przekład z szeroko znanych języków germańskich (szwedzki, angielski) czy romańskich (hiszpański, włoski) będzie zwykle tańszy aniżeli translacja z mniej rozpowszechnionych wśród tłumaczy języków wschodnioazjatyckich (chińskiego, japońskiego) bądź słowiańskich (m.in. bułgarskiego, rosyjskiego, ukraińskiego).
3. Poziom trudności tłumaczenia albo problematyka tekstu. Przekład kontraktów handlowych, referatów medycznych lub prac akademickich kosztuje więcej, bowiem tłumacz musi posiadać nie tylko znajomość słownictwa charakterystycznego dla danej branży, lecz również odpowiednią wiedzę, żeby poprawnie rozumieć tekst wyjściowy i nie dopuścić do popełnienia podczas przekładu karygodnych pomyłek.
4. Czas zrealizowania przekładu. Jak przy każdej usłudze, gdy potrzebujemy czegoś “na już” musimy przygotować się na wyższy koszt.

Tłumaczenie zwykłe a przysięgłe

Warto zaznaczyć, iż tłumaczenie wszelkiego typu dokumentów jak przykładowo akt ślubu bądź świadectwa szkolne (dyplom ukończenia studiów, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu), musi dokonywać tłumacz przysięgły. Taki przekład określa się przysięgłym, bowiem tłumacz obligatoryjnie potwierdza go stemplem ze swoim nazwiskiem oraz numerem licencji tłumacza przysięgłego, a informację o danym tłumaczeniu zapisuje w rejestrze, w którym przypisuje mu odrębny numer, a także oznacza czy przekład wykonano z kopii, oryginału lub odpisu. Tłumacze przysięgli najczęściej posiadają stały cennik za przekład najpopularniejszych świadectw i dokumentów tożsamości, natomiast w razie konieczności zamówienia tłumaczenia uwierzytelnionego innych pism, koszt usługi wylicza się co do zasady od objętości tekstu finalnego (nie tego, z którego tłumaczymy). W przekładzie poświadczonym jednostką rozliczeniową jest 1125 znaków ze spacjami, podczas gdy w tłumaczeniu zwykłym – 1800 znaków.

Adres firmy:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]