Nowe obowiązki przedsiębiorców – audyt efektywności energetycznej

Polskie firmy zobowiązane są do wykonywania systematycznych audytów efektywności energetycznej w swoich obiektach. Na czym to polega? Jakie podmioty specjalizują się w audytach energetycznych? Przeczytaj nasz poradnik.

Audyt efektywności energetycznej – jak normuje to polskie prawo?

Audyt efektywności energetycznej to bardzo istotny dokument, który pozwala przeanalizować stopień poboru energii elektrycznej oraz dokładnie przedstawić stan techniczny danej nieruchomości. Nasze ustawodawstwo wymaga od firm przeprowadzania takich ocen w regularnych odstępach czasu. Przepisy zostały wprowadzone do naszego kraju w 2016 roku z inicjatywy Unii Europejskiej. W opracowaniu znajdują się informacje o stanie technicznym urządzeń, jak również wykaz zabiegów mogących poprawić gorsze wyniki. Dokument zawiera informacje dotyczące możliwości oszczędzenia energii elektrycznej. Jakie firmy są zwolnione z konieczności wykonania audytu? Obowiązek ten nie obejmuje jedynie sektora małych i średnich firm.

Audyt efektywności energetycznej – wymiana sieci ciepłowniczych

Jak poddaje się ocenie efektywność energetyczną przedsiębiorstwa? W pierwszej kolejności ustala się elementy przynoszące największe straty. Należy zaznaczyć, że analizowane są nie tylko firmowe nieruchomości, ale także instalacje przemysłowe oraz transport. Według odpowiedniej ustawy, do poprawy efektywności energetycznej przyczyniają się następujące procedury – izolacja budynków, wykluczenie strat związanych z poborem energii biernej i strat na transformacji, a także wymiana sieci ciepłowniczych. Dzięki takim działaniom można uzyskać duże oszczędności. Ocenę może przeprowadzić tylko doświadczona firma zewnętrzna. Audytor musi wydać niezależną ocenę.