Jakie uprawnienia ma tłumacz przysięgły języka rosyjskiego?

Tłumaczenia rosyjski Kraków. Uzyskaj więcej informacji na tlumaczalnia.pl/tlumaczenia-jezyk-rosyjski/

Ubiegłe lata to czas przypływu do naszego kraju studentów i pracowników zza wschodniej granicy. Przeważają między nimi Rosjanie oraz Ukraińcy. To powoduje, że wzrósł popyt na usługi świadczone przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – zwłaszcza rosyjskiego, którego używa także ogromna część obywateli Ukrainy. Dotyczy to w szczególności tłumaczy przysięgłych, posiadających uprawnienia do tłumaczenia dokumentów osobistych oraz urzędowych – a te w głównej mierze są konieczne do podjęcia studiów czy też zatrudnienia w naszym kraju.

Tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego – w jakich sytuacjach są potrzebne?

Jedynie tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest upoważniony do tłumaczenia różnego typu oficjalnych dokumentów wydanych przez organy państwowe z Kazachstanu, Białorusi, Rosji bądź Ukrainy. Należą do nich m.in. dowody osobiste oraz prawa jazdy, certyfikaty potwierdzające zdobycie różnych uprawnień i kwalifikacji zawodowych, akty zawarcia związków małżeńskich czy urodzenia, a także świadectwa ukończenia szkół i maturalne. Poza tym powinno się mu powierzyć tłumaczenia dokumentów bankowych, wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe, umów cywilno-prawnych i kontraktów czy rejestracji pojazdów.

Kto może być tłumaczem przysięgłym języka rosyjskiego?

Duże znaczenie tłumaczonych dokumentów sprawia, iż na tłumaczu przysięgłym leży ogromna odpowiedzialność. Tym samym, aby pracować w tym zawodzie, należy zdobyć stosowne uprawnienia. Tłumacz przysięgły powinien być absolwentem studiów lingwistycznych, a następnie zaliczyć państwowy egzamin potwierdzający jego znajomość języka. Do rozpoczęcia pracy jako tłumacz przysięgły niezbędne jest dodatkowo posiadanie obywatelstwa UE oraz pełna zdolność prawna.

Adres firmy:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]