Jakie firmy wykonują badania EMC?

Zgodnie z wytycznymi UE, sprzęty elektroniczne muszą spełniać określone normy związane z bezpieczeństwem. Ma to przede wszystkim zagwarantować ich sprawne funkcjonowanie. Na czym polegają testy EMC elektromagnetycznej? Jakie przedsiębiorstwa zajmują się pomocą w zakresie szkolenia kadry z EMC?

Badania EMC – jak sprawdzić kompatybilność energetyczną?

Badania kompatybilności elektromagnetycznej pomagają sprawdzić czy konkretny sprzęt nie będzie wywoływał awarii innych urządzeń elektronicznych. Warto podkreślić, że zgodnie z przepisami Unii Europejskiej urządzenia nie mogą naruszać pola elektromagnetycznego. Obowiązująca dyrektywa EMC określa, że urządzenia rozprowadzane w granicach UE muszą spełniać przepisy dotyczące zakłóceń. To sprawiło, że rozwinęły się zewnętrzne firmy, których polem działania jest przeprowadzanie testów EMC. Oferują one niezwykle szeroki zakres usług – od profesjonalnego doradztwa, aż po kształcenie pracowników.

Badania EMC – doskonale przygotowany personel

Zewnętrzne przedsiębiorstwa analizują schematy pod względem kompatybilności energetycznej – to ich najważniejsze zadanie. Ważna jest także pomoc w wyborze specjalistycznego sprzętu. Kolejną funkcją, którą pełnią zewnętrzne podmioty, jest pomoc w zakresie uzyskiwania akredytacji. Realizują one również profesjonalne szkolenia dla kadr – doskonale znać zasady funkcjonowania urządzeń i umieć posługiwać się normami. To sprawia, że laboratorium EMC może spełniać swoją funkcję – przeprowadzać szczegółowe analizy. Dzięki kompleksowemu szkoleniu rezultaty testów są wiarygodne.