Jak poznać swoich przodków – pomogą drzewa genealogiczne

Znajomość historii rodziny potrzebna jest do rozwinięcia poczucia naszej tożsamości. To na wiadomościach o krewnych budowana jest świadomość własnego Ja. Zdecydowanej części z nas całkowicie wystarczy wiedza o przodkach przekazywana przez rodziców i dziadków. Ale są jednak i tacy, dla których to za mało. W ich przypadku przygotowanie drzewa genealogicznego jest rewelacyjnym rozwiązaniem.

Drzewa genealogiczne, czyli ciężka praca wymagająca wytrwałości

Przygotowanie drzewa genealogicznego – przede wszystkim takiego , które sięga kilka pokoleń wstecz – naprawdę nie może być zaliczone do prostych. Wyszukiwanie dat czy miejsc przyjścia na świat i śmierci kolejnych krewnych pochłania naprawdę ogrom pracy. Informacje odnaleźć można w trudno dostępnych archiwach miejskich i kartotekach prowadzonych przez parafie. W większości przypadków można przeglądać je bezpłatnie. Znajdują się jednak i takie miejsca, gdzie trzeba wnieść stosowną opłatę. Koszt wykonania drzewa genealogicznego zależny jest od ilości pokoleń, które mają zostać ujęte. Warto pamiętać, że cena poszukiwań może także wzrosnąć wraz z potrzebą podróżowania do kolejnych parafii oraz urzędów miejskich położonych w różnych regionach kraju. Rzadko wszak rodzina od pokoleń mieszka na terenie tego samego miasta.

Drzewa genealogiczne – dlatego warto je przygotować?

Na wstępie wspomnieliśmy, że wiedza na temat własnych przodków jest potrzebna do wytworzenia poczucia swojej tożsamości. Pozwala pełniej stać się elementem niewielkiej wspólnoty, jaką są nasi najbliżsi. Sprawia to również, że nie czujemy się zagubieni w dzisiejszym świecie. To z tych powodów aktualnie naprawdę dużo osób decyduje się na opracowanie drzewa genealogicznego.