coaching kariery

Dostosuj się do zmian na rynku pracy – o coachingu kariery

Specjalistyczne doradztwo zawodowe pozwala ujawnić swoje mocne strony i zagospodarować ukryty potencjał. Komu pomoże coaching kariery? Dlaczego warto rozwijać swoje umiejętności zawodowe?

W czym może pomóc odpowiedni coaching kariery?

Coaching kariery odbyty z profesjonalnym doradcą zawodowym pomaga nie tylko tym, którzy dopiero wchodzą na rynek pracy, ale także wieloletnim pracobiorcom, którzy czują strach przed transformacjami w sektorze zatrudnienia, chcą obronną ręką przebrnąć przez reorganizację w korporacji lub przygotować się do przejścia do nowej pracy. Profesjonalny coach kariery asystuje na licznych płaszczyznach – objaśnia jak przygotowywać się do rozmowy kwalifikacyjnej i pozytywnie przebrnąć rekrutację oraz jak podnieść tzw. umiejętności „miękkie” oraz inne kompetencje, przydatne w pracy. Doradca zawodowy zajmuje się także pomocą w właściwym opracowaniu dokumentów, na przykład portfolio projektów, listu motywacyjnego czy Curriculum Vitae, tak, żeby wzbudziły ciekawość u potencjalnych pracodawców, a zatem zwiększyły prawdopodobieństwo, że kandydat zostanie zaproszony na rozmowę. Równie istotne jest też szkolenie z autoprezentacji – to jeden z najważniejszych przymiotów, który wysoko oceniają specjaliści działów HR.

Coaching kariery – komu się przysłuży?

Chcesz poprowadzić ścieżkę swojej kariery zawodowej tak, aby w końcu odnieść uznanie na rynku pracy? A może zastanawiasz się czy zmienić specjalizację, ale nie wiesz, jaka praca da Ci radość i równolegle dobrą wypłatę? Coaching kariery spowoduje, iż ujawnisz swoje mocne i słabsze cechy, zaczniesz posługiwać się drzemiący w Tobie potencjał i odnosić sukcesy zawodowe. Biegły coach kariery wspomoże też managerów wysokiego stopnia oraz innych doświadczonych specjalistów potrzebującym profesjonalnych konsultacji. Przed pierwszym spotkaniem ma miejsce określenie potrzeb doradczych – to wtedy zostaje ustalone, czego oczekuje uczestnik, jakiego wsparcia potrzebuje i jaka liczba konsultacji z coachem kariery pozwoli dotrzeć do zaplanowanego celu.

Jan Kłusak - doradca HR, coach biznesu, psycholog

Mob.: +48 500 456 374
E-mail: [email protected]