Badania psychologiczne kierowców – co to takiego?

Kliknij tu i dowiedz się, komu zlecić badania psychologiczne Bielsko Biała

Badania psychologiczne mają niezwykle szerokie zastosowanie. Stanowią nie tylko sposób lepszego poznania siebie, ale także poznania predyspozycji psychologicznych jednostki, które wymagane są do wykonywania konkretnych zawodów. Spośród tych badań osobną grupę stanowią badania psychologiczne kierowców.

Badania psychologiczne kierowców – co się na nie składa?

Ci, którzy muszą wykonać badania psychotechniczne, nierzadko bardzo się ich obawiają. Jak się jednak okazuje, naprawdę strach ma wielkie oczy. Komplet badań składa się z testów przeznaczonych do określania ilorazu inteligencji, wywiadu psychologicznego, testów osobowościowych i testów aparaturowych, które pozwalają ocenić między innymi szybkość reakcji. Testy badające inteligencję mają za cel ocenić zdolności umysłowe jednostki, która poddawana jest badaniu. Testy osobowościowe badają cechy osobowości. Uwzględniają m.in: neurotyzm, psychotyzm i intro- oraz ekstrawersję. W wypadku testów aparaturowych psycholog sięga po stereometr, aparat krzyżowy, miernik czasu reakcji, wirometr oraz ciemnię. Testy nie wymagają żadnego uprzedniego przygotowania. Kierowcy, którzy muszą nosić okulary, powinni jedynie pamiętać, by wziąć je ze sobą na badanie.

Badania psychologiczne kierowców – kto musi się im poddać?

Badania kierowców obejmują między innymi kandydatów na kierowców zawodowych kategorii C1+E, C1, C, C+E, D1+E, D1, D oraz D+E. Przechodzić muszą je też osoby, które chciałyby wykonywać zawód instruktora bądź egzaminatora nauki jazdy. Są wymagane w przypadku kandydatów kierowców taksówek oraz na operatorów wózków widłowych. Należy podkreślić, że poddać muszą się im także ci kierowcy, którzy utracili prawo jazdy w efekcie prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu. Ważność takich badań jest różna i zależna od kategorii osób, które je przechodzą. I tak chociażby w przypadku kierowców zamierzających odzyskać prawo jazdy po utracie dokumentu za prowadzenie pojazdu po spożyciu napoi alkoholowych badania te są bezterminowe. Wystarczy wykonać je wyłącznie raz.

Adres firmy:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]