Badania operatorów – po co je się przeprowadza?

Więcej o badaniach operatorów Bielsko na www.badaniabielsko.pl

Do rozpoczęcia działalności w różnego rodzaju zawodach niezbędne są odpowiednie uwarunkowania psychofizyczne. By sprawdzić, czy dana osoba je posiada, wykonuje się specjalne badania. By je przeprowadzić, należy udać się do przychodni psychologicznej, a na ich charakter w dużym stopniu wpływa rodzaj zawodu, w jakim chce działać badany. Inne badania przeprowadzane są w przypadku sędziów, odmienne natomiast dla operatorów wózków widłowych lub suwnic. Jak nietrudno stwierdzić, te ostatnie badania są wykonywane znacznie częściej. Warto więc powiedzieć kilka zdań o tym, jak one wygląda, jakie przepisy regulują ich specyfikę oraz jakie predyspozycje są w ich trakcie sprawdzane.

Badania operatorów – co warto wiedzieć?

Terminy przeprowadzania i rodzaj badań operatorów wózków paletowych oraz innych pojazdów wykorzystywanych w fabrykach reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 1996. W jego myśl badania operatorów muszą być wykonywane co 3 lub 4 lata, oprócz badanych po 50 roku życia – ci są zobowiązani do przechodzenia testów co 24 miesiące. Warto przy tym pamiętać, iż wygląd testów może zostać zmodyfikowany, jeżeli wykonujący je specjalista uzna, że niezbędne są dodatkowe badania lub poszczególne elementy okażą się w konkretnym przypadku zbędne.

Jak wyglądają badania operatorów?

Początkowym etapem badań operatorów jest badanie charakterologiczne, przybierające zazwyczaj formę papierowego testu oraz test sprawdzający inteligencję. Potem przeprowadzane są badania na refleks, polegające najczęściej na naciśnięciu właściwego guzika po zapaleniu diody oraz sprawdzeniu, czy badany potrafi wystarczająco szybko zahamować. Badania operatorów to również testy możliwości postrzegania odległości oraz wzorku – te drugie najczęściej wykonywane są w ciemni oraz z wykorzystaniem stereometru.

Adres firmy:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]