Europejska Dyrektywa EMC

Rozporządzenia związane z kompatybilnością elektromagnetyczną mają na celu wprowadzenie we wszystkich państwach członkowskich UE jednolitych regulacji odnośnie urządzeń elektronicznych. Jakie normy są stosowane aktualnie i jakich kwestii dotyczą?

Dyrektywa EMC – jakie przepisy weszły w życie w 2016 roku?

Dyrektywa EMC ma zagwarantować stabilne funkcjonowanie urządzeń elektrycznych, których codziennie przybywa w naszym otoczeniu. W tym momencie w naszym kraju obowiązują przepisy, które weszły w życie 20 kwietnia 2016 roku. Nowe wytyczne zastąpiły nieaktualne już regulacje, których celem było zaadaptowanie norm Unii Europejskiej do polskiego stanu prawnego. Jak możemy dowiedzieć się z obecnej dyrektywy EMC, reguluje ona w szczególności obowiązki producentów i dystrybutorów, a także stanowi jakie urządzenia podlegają nowym przepisom. Wytyczne EMC nie mają zastosowania do produktów lotniczych, urządzeń radiowych wykorzystywanych przez radioamatorów, a także tych, które działają bez niemożliwego do zaakceptowania pogorszenia jakości.

Dyrektywa EMC – oznaczenie producenta i informacje umożliwiające identyfikację

Urządzenia elektryczne nie mogą wpływać negatywnie na funkcjonowanie innych sprzętów – to właśnie określa dyrektywa EMC obowiązująca w krajach członkowskich UE. Dzięki nowym przepisom producenci i dystrybutorzy uzyskują informację jak oznaczać aparaturę wprowadzaną do obrotu. Obligatoryjne jest m. in. podanie zarejestrowanej nazwy handlowej, typu, informacji umożliwiającej identyfikację, a także instrukcji obsługi w języku urzędowym danego rynku. Niezwykle ważne jest także przygotowanie dokumentów, które zawierają projekt koncepcyjny, schematy elementów, opisy działania aparatury i sprawozdania z badań. Jednocześnie przedsiębiorstwa importujące sprzęt mają obowiązek wycofania z obrotu aparatury niespełniającej założeń unijnych przepisów.