Przepisy o danych osobowych – szkolenia ABI

Administrator bezpieczeństwa danych zajmuje się ochroną informacji o osobach fizycznych – termin ten został wprowadzony około 20 lat temu na mocy odpowiednich przepisów prawnych. Jakie kompetencje trzeba posiadać, żeby sprawować taką funkcję? Dla kogo przygotowano specjalistyczne warsztaty ABI?

Szkolenia ABI – pełnia praw publicznych i niekaralność

Dane osobowe to elementy wyjątkowo chronione, zwłaszcza we współczesnych czasach, kiedy możliwości wykorzystania poufnych danych jest zdecydowanie więcej. To zadecydowało, że wprowadzono instytucję administratora bezpieczeństwa informacji, którym może być tylko osoba fizyczna. Przyszły administrator bezpieczeństwa informacji musi spełniać następujące kryteria: mieć zdolność do nabywania praw i zaciągania zobowiązań, korzystać z pełni praw publicznych, posiadać kwalifikacje dotyczące ochrony danych. Do tego kandydat musi udokumentować, że nie był karany za umyślne przestępstwo. Według ustawy powołanie ABI jest fakultatywne.

Szkolenia ABI – dla pracowników upoważnionych do przetwarzania danych

Funkcja administratora bezpieczeństwa informacji polega na nadzorowaniu przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. ABI prowadzi również specjalny wykaz danych. Na rynku dostępne są specjalistyczne kursy przygotowujące kandydatów na ABI. W czasie szkolenia uczestnicy poznają najważniejsze terminy, takie jak GIODO, administrator danych osobowych (ADO), odbiorca danych osobowych, zdobywają aktualną wiedzę o regulacjach prawnych dotyczących ochrony danych, uczą się przygotowywać dokumentację, a także uczą się jak rejestrować dane. Każdy słuchacz szkolenia otrzymuje imienny certyfikat ABI potwierdzający zdobyte kwalifikacje, a także dostęp do skryptów edukacyjnych i szablonów dokumentów.