Język włoski

Dlaczego opłaca się uczyć języka włoskiego?

Jakie jęzki obce są „w cenie”?

Opanowanie języka angielskiego jest w obecnym czasie standardem, dlatego też, aby podnieść swoje kwalifikacje oraz wartość na rynku pracy warto umieć drugi bądź nawet trzeci język obcy na poziomie przynajmniej średnio zaawansowanym. Na co się zdecydować? Do podstawowych języków zalicza się: hiszpański, rosyjski, niemiecki, francuski i włoski. Pracownik ze znajomością dwóch języków jest bardziej skuteczny we współpracy z zagranicą, staje się kanałem komunikacyjnym pomiędzy Polską a placówką zagraniczną, dlatego też, staje się bardziej pożądany dla pracodawcy.

Dlaczego opłaca się zdecydować się na język włoski?

Handel zagraniczny Polski z krajami południowej Europy – gdzie powszechne są języki: francuski, portugalski i włoski, jest coraz bardziej natężony, dużo francuskich i włoskich przedsiębiorstw uruchamia u nas swoje przedstawicielstwa i zakłady. Pomimo zastoju ekonomicznego gospodarka Włoch jest jedną z bardziej prestiżowych w Unii, a sami Włosi nieszczególnie znają języki obce. Język włoski zajmuje kluczową pozycję, jako język fachowy w biznesie i międzynarodowej ekonomii. Dodatkowo język włoski jest językiem „urzędowym” w branżach związanych ze sztuką artystyczną i użytkową, projektowaniem wnętrz, modą.

Czy nauka języka włoskiego jest problematyczna?

Język włoski jest wyjątkowo łatwy do opanowania, nawet dla kogoś nie posiadającego szczególnych zdolności językowych. Zarówno gramatyka: nie ma w języku włoskim odmiany deklinacji rzeczownika, są tylko dwa rodzaje gramatyczne, konstrukcje czasów są przejrzyste. Jak również, wymowa jest prosta – wystarczające jest nauczenie się podstawowych reguł językowych i początkujący uczeń będzie w stanie przeczytać i wymówić wszystkie słowa. Przejrzystość języka włoskiego wynika również z faktu iż jako język z grupy języków romańskich opiera się na łacinie, a ogromna ilość łacińskich wyrazów i zasad gramatycznych występuje wciąż w języku polskim.

Poza wszelkimi praktycznymi aspektami język włoski to język Amora i pasji, a Italia jest pięknym krajem, a więc uczmy się włoskiego!