Co zyskasz dzięki kursowi trenerskiemu?

Zapotrzebowanie na tzw. twarde oraz miękkie szkolenia jest współcześnie ogromne, co sprawia, że wiele osób podejmuje decyzję, by wybrać się na kurs trenerski. Jego celem jest przygotowanie do przeprowadzania szkoleń, a jego najistotniejszym elementem jest nauka odpowiedniego tworzenia scenariusza szkolenia.

Jak ułożyć dobry scenariusz szkolenia?

Kreśląc scenariusz szkolenia, trzeba pamiętać, że nie może on być zbyt sztywny. Każda grupa jest inna, różne bywają również sytuacje, dlatego niezbędne jest co prawda nakreślenie scenariusza, ale też pamiętanie, że nie w każdym przypadku trzeba się restrykcyjnie go trzymać. Warto więc brać pod uwagę różne alternatywy oraz rozwiązania. Jedną z najważniejszych kwestii jest dobranie obszaru zagadnienia poruszanego na kursie do czasu jego trwania. Temat nie powinien być ani zbyt obszerny, ani też zbyt zawężony. Nawet trenerzy mający certyfikat trenerski wtedy, gdy tworzą scenariusz szkolenia, muszą czasem uściślać tematy. Równie istotną kwestią są cele kursu. Są one oczywiście różne, ale w przypadku wszystkich szkoleń celem musi być zmiana obecnej sytuacji, czyli na przykład zwiększenie konkretnych zdolności lub modyfikacja postawy w danych okolicznościach. Kiedy przy podsumowaniu widoczne staje się, że założenia te udało się osiągnąć, jest to sukces, gdyż skutki te będą długotrwałe. Cel jest rzecz jasna mocno powiązany z tematyką danego szkolenia.

Najważniejszy element scenariusza szkolenia – ćwiczenie główne

Po określeniu celów nadchodzi czas na ułożenie głównego ćwiczenia, które jest najważniejsze, mimo iż robi się je praktycznie na koniec. Służy ono osiągnięciu nadrzędnego celu szkolenia, a więc jego znaczenie jest olbrzymie. Na etapie tym wykorzystuje się typowe techniki stosowane na szkoleniach, czyli tak zwane dramy – odgrywanie scenek, narracje, symulacje, a także zazwyczaj dzieli się słuchaczy na grupy, co zapewnia skuteczniejszą pracę oraz skraca dystans między uczestnikami. By możliwe jednak było wykonanie takiego ćwiczenia, trzeba także sprecyzować cele operacyjne, co jest następnym elementem scenariusza szkolenia. Celami operacyjnymi nazywamy umiejętności bądź zdolności, które grupa musi wypracować, aby była w stanie wziąć udział w ćwiczeniu. Są one zależne od jego specyfiki oraz tematu szkolenia. Zazwyczaj osiągnięcie tych parametrów obliguje do wykonania dodatkowych ćwiczeń. Po każdym z nich należy przeprowadzić podsumowanie, podczas którego uczestnicy opowiadają, czego się nauczyli. Podsumowania trzeba dokonać też na zakończenie spotkania.