Zlecamy usługi geologiczne – co jest najważniejsze?

Budowa domu to niełatwe wyzwanie. Przeszkody pojawiają się już na etapie przygotowania inwestycji. Poza sprawami urzędowymi, powinniśmy bowiem wiedzieć o zbadaniu gleby na terenie na którym planujemy wznieść obiekt. Bardzo istotne okazują się między innymi poziom wilgoci w gruncie, skład gleby i jej spoistość. Jak sprawdzić, czy grunt pozwala na wybudowanie budynku, czy też niezbędne będą jeszcze jakieś działania? Należy powierzyć to geologowi, który po przeprowadzeniu właściwych badań określi bezpieczeństwo danej inwestycji. Jak jednak to zrobi? Jak znaleźć fachowca, który oferuje usługi geologiczne dobrej jakości?

Na czym opierają się usługi geologiczne?

Początkowym etapem w przypadku usług geologicznych będzie wykonanie odwiertów. Umożliwia to pobranie cząstek ziemi i wód znajdujących się pod ziemią i ich późniejsze sprawdzenie w laboratorium. Rezultaty tych badań dużo mówią na temat tego, czy gleba pozwoli na budowę domu, czy też należy wykonać któreś prace. O tym, jak skonstruowana jest gleba na działce mówią też rezultaty sondowania statycznego oraz dynamicznego, czyli badań wykonywanych z użyciem fachowego sprzętu. Wszystkie rezultaty muszą być zawarte w wykonanej następnie opinii.

Usługi geologiczne – kto wykona?

Powinniśmy przy tym pamiętać, że takie ekspertyzy muszą zostać wykonane jedynie przez geologa posiadającego właściwe certyfikaty. Aby je otrzymać i mieć prawo oferować usługi geologiczne, należy skończyć studia wyższe, co znaczy, że wybierając geologa mamy gwarancję, że usługi geologiczne dadzą odpowiednie rezultaty. Jeżeli oprócz tego istotna będzie dla nas również kompleksowa obsługa oraz krótkie terminy, powinniśmy poprosić o pomoc znajomych, którzy wcześniej zamawiali usługi geologiczne lub znaleźć opinie wcześniejszych klientów na forach.