Wykonywanie pomiarów geodezyjnych

W ostatnich latach duże znaczenie odgrywają geodeci. Są oni niezbędni na każdym etapie inwestycji. Realizacja pomiarów geodezyjnych należy do ich głównych obowiązków. Zadanie to najlepiej powierzyć profesjonalistom. Pomiary geodezyjne są podstawą do dalszych działań, dlatego, muszą być wykonane z niezwykłą dokładnością. Na ich podstawie sporządzane są mapy do celów prawnych. Współcześnie podczas pomiarów geodezyjnych wykorzystuje się sprzęt nowej generacji.

Pomiary geodezyjne i ich rola we współczesnej inżynierii

Zastosowanie przez geodetę mechanizmów z wewnętrzną rejestracją danych umożliwia bardzo dokładny pomiar geodezyjny, dzięki wykorzystaniu wysokiej jakości sprzętu komputerowego. Wszystkie te unowocześnienia niezwykle zmodernizowały przebieg prac. Pomiary geodezyjne należą do priorytetowych powinności geodety. Można wyróżnić m.in.

  • pomiary geodezyjne powykonawcze przyłączy, sieci uzbrojenia terenu – starostwo powiatowe musi być powiadomiony o zakończeniu budowy np. wodociągu, dlatego w tym zakresie potrzebne są końcowe pomiary geodezyjne oraz dokumentacja