Usługa spawania światłowodów

Światłowody, czyli włókna szklane przewodzące światło, wykorzystuje się w wielu branżach, np. telekomunikacji dalekozasięgowej. To właśnie one sprawiają, że możemy korzystać z szybkiego internetu. Jak przeprowadza się spawanie światłowodów i z jakiego powodu jest to tak ważne?

Spawanie światłowodu – profesjonalne spawarki światłowodowe

Istnieją 2 sposoby spawania światłowodów. Pierwszy z nich to spawanie z wykorzystaniem szybkozłączek, które wykorzystywane jest w przypadku mniej wymagających przewodów. Inną metodą jest zespojenie światłowodu łukiem elektrycznym. Używane w tym celu spawarki światłowodowe nagrzewają końcówki włókna oraz zespalają je ze sobą. Do ochrony spawu używa się specjalnej osłonki, a przewód montuje w mufie. Jednocześnie bardzo istotne jest dokonanie weryfikacji wykonania każdego spawu. W tym celu wykonuje się profesjonalny pomiar reflektometryczny. Jego celem jest weryfikacja parametrów sieci, określenie czy ma poprawną tłumienność.

Spawanie światłowodów – sprawdź tłumienność spojeń

Pomiar optyczny sprawdza współczynnik odbicia, dzięki niemu można także znaleźć miejsce wystąpienia defektów połączenia. Urządzenie służące do pomiaru pokazuje także rozkład tłumienia wzdłuż światłowodu (w formie dokumentu lub na ekranie). Prawidłowe złączenie przewodów jest niesamowicie istotne i zapobiega utracie sygnału. Usługę spawania światłowodów wykonuje się zarówno w pomieszczeniach zamkniętych, jak i na terenach otwartych, w nowobudowanych lub już funkcjonujących sieciach światłowodów. Taką usługę najlepiej powierzyć doświadczonym firmom specjalizującym się w sieciach teletechnicznych. Tylko wtedy będziemy pewni, że sieć jest zespojona poprawnie. W Małopolsce funkcjonuje wiele podmiotów specjalizujących się w spawaniu światłowodów.