Tarcica – ważna w wielu dziedzinach przemysłu

Produkt drzewny, jakim jest tarcica, znajduje bardzo szerokie zastosowanie głównie w budownictwie, a ponadto w zakresie wykańczania wnętrz. Na zakres jej wykorzystywania wydatnie wpływa fakt, iż produkt ten oferowany jest w wielu rodzajach, które określane są przez wymiary tarcicy.

Tarcica mokra i sucha, obrzynana i nieobrzynana

Zakłady drzewne proponują swoim klientom różne gatunki tego wyrobu. Przede wszystkim zakupić można tarcicę suchą i mokrą. Tarcica sucha powstaje w wyniku suszenia wcześniej przetartego za pomocą pilarek okrągłego drewna. By pozbawić ją wilgotności, suszy się ją w odpowiednio do tego celu skonstruowanych suszarniach komorowych. Ma to na celu nie tylko nadanie jej niższego stopnia wilgotności, co wyraża się w procentach, ale też konkretnych właściwości, za jakie odpowiedzialny jest poziom wilgotności. Przy wytwarzaniu tarcicy mokrej zaś obróbka taka nie ma miejsca. Tarcicę dzieli się również na obrzynaną i nieobrzynaną. Jak nietrudno wywnioskować, ten pierwszy typ to tarcica poddana specjalnemu zabiegowi mechanicznemu, po zakończeniu którego wszystkie jej płaszczyzny są wyrównane. Tarcica nieobrzynana posiada zaś wyrównane tylko dwie powierzchnie równoległe. Ponadto istnieje możliwość produkowania tarcicy w różnych wymiarach. Z podstawowej formy tarcicy produkuje się między innymi deski, łaty, listwy, bale czy belki.

Tarcica – do czego jest wykorzystywana?

Wysokiej jakości tarcica, wyprodukowana z dobrego gatunkowo materiału i poddana precyzyjnej obróbce, używana jest wszędzie tam, gdzie konieczne są nieprzeciętne walory estetyczne oraz znakomite parametry techniczne. Zaś tarcica prezentująca niższą jakość używana jest przede wszystkim w przemyśle papierniczym, a także w przemyśle budowlanym, przykładowo do produkowania więźb dachowych i konstrukcji budowlanych.