Pomiary geodety

W ostatnich latach geodeci cieszą się dużym wzięciem na rynku pracy. Duża liczba młodych ludzi wiąże swoje plany właśnie z tym kierunkiem studiów. Spodziewają się, że łatwiej im będzie później znaleźć popłatną pracę. Wielu inwestycji nie da się zrealizować bez udziału geodetów w trakcie ich realizacji, jak także podczas ich przygotowania, np. przy budowie obiektów przemysłowych, tuneli czy regulacji rzek. Jego rola jest więc nieprzeceniona.

Jak można podzielić pomiary geodezyjne?

Pomiary geodezyjne można podzielić na trzy grupy. Pierwsze z nich to pomiary poziome, inaczej sytuacyjne. Przeznaczone są one przede wszystkim do wyznaczania wzajemnego położenia na mapie szczegółów terenowych. Drugi rodzaj pomiarów geodezyjnych to pomiary pionowe. Wiążą się one z ukształtowaniem powierzchni Ziemi. Ostatni rodzaj to pomiary wysokościowo-sytuacyjne. Na ich podstawie sporządza się mapy uwzględniające ukształtowanie powierzchni, a także szczegóły terenowe.