Normy techniczne dotyczące projektowania schodów wewnętrznych

Potrzebujesz schodów trójbiegowych? Sprawdź www.oknostol.com.pl/schody/.

Wewnętrzne schody muszą być nie tylko mocne i ładnie prezentujące się, ale też muszą być przede wszystkim wygodne podczas użytkowania oraz bezpieczne. W czasie planowania mieszkania dwupoziomowego lub domu trzeba wobec tego wziąć pod uwagę aktualne przepisy opisujące to, jakie warunki techniczne muszą koniecznie spełniać schody wewnętrzne.

Gdzie są wyszczególnione bieżące parametry odnośnie schodów wewnętrznych?

Bez względu na to, czy w projekcie chcemy zbudować schody wewnętrzne betonowe, szklane lub drewniane, ich konstrukcja powinna być zgodna z przytoczonymi w przepisach parametrami. W Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie znajdują się zalecenia przedstawiające to, jak powinny wyglądać prawidłowo sporządzone schody wewnętrzne. W tym rozporządzeniu dostępne są informacje o wielkości spoczników i stopni, całkowitej liczbie stopni w jednym biegu oraz jego najmniejszej dopuszczalnej szerokości.

Rekomendowana wysokość i szerokość schodów – parametry

Jeżeli pragniemy zamontować w domu wygodne schody, ich wymiary powinny gwarantować komfortowe ich użytkowanie przez wszystkich domowników – również przez dzieci, osoby skarżące się na problemy z chodzeniem i osoby starsze. Według przepisów wymienionego powyżej rozporządzenia maksymalna wysokość stopnia to 19 cm. Warto jednakże uwzględnić to, że najwygodniejsze są stopnie o wysokości ok. 16-18 cm. Szerokość stopni natomiast zależna jest od ich wysokości i wylicza się ją wedle przytoczonej w rozporządzeniu formuły.

Ten akt prawny określają też minimalną szerokość użytkową biegu – to 80 cm, jakkolwiek uznaje się, iż bardziej komfortowe w eksploatacji są schody o szerokości co najmniej 100 cm. Szerokość spocznika, czyli platformy pomiędzy biegami, powinna zaś mieć nie mniej niż 80 cm.

W jednym biegu schodów stałych nie może być więcej aniżeli 17 stopni. Nie dotyczy to jednakże m.in. budowli w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej oraz mieszkań dwupoziomowych.

Parametry techniczne schodów wachlarzowych, kręconych i zabiegowych

Prawo definiuje także wymiary schodów wachlarzowych, a więc takich, w których bieg układa się w łuk, a szczeble są w kształcie trapezów. Takie schody są wyjątkowo efektowne, a jeśli będą prawidłowo rozplanowane, to także są wygodne. W tym przypadku szerokość stopni musi wynosić nie mniej niż 25 cm – to zapewni bezpieczne ich pokonywanie.

Akty prawne określają również parametry, jakie muszą posiadać schody kręcone oraz zabiegowe. Dla przypomnienia – schody zabiegowe to schody, w których tor biegu się zmienia, ale nie mają one spocznika. Z kolei schody kręcone są konstruowane na planie koła. Jakie wymiary muszą posiadać wygodne schody zabiegowe? Rozporządzenie mówi o tym, iż szerokość ich stopni winna wynosić co najmniej 25 cm i trzeba ją zapewnić w odległości maksymalnie 40 cm od poręczy balustrady zewnętrznej. Analogiczne parametry obowiązują schody kręcone, jednakże w tym przypadku dystans odmierza się od słupa będącego koncentryczną strukturę schodów.

Adres firmy:
OKNOSTOL Producent Stolarki Drewnianej Nowoczesnej i Zabytkowej
ul. Elizy Orzeszkowej 2
34-600 Limanowa

Tel.: +48 18 337-60-08
Mob.: +48 505-166-701, +48 511-621-633
E-mail: [email protected]