Jakie uprawnienia musi mieć monter budowy?

Jeśli potrzebujesz profesjonalnej pomocy montera budowy, skieruj się na https://abcszalunki.pl/o-firmie/

Monter budowy to wykwalifikowany fachowiec, bez którego nie mogą zacząć się prace budowlane. Jakie prace wykonuje monter i jakimi kwalifikacjami musi się legitymować?

Monter budowy – sprzęt zabezpieczający przed upadkiem

Praca montera budowy jest uregulowana stosownymi aktami normatywnymi. Rozporządzenia ministerstwa gospodarki związane z bezpieczeństwem i higieną pracy robót budowlanych mówią o tym, że osoba obsługująca rusztowania musi uczestniczyć w odpowiednim szkoleniu z użytkowania maszyn i podstaw BHP, a także pomyślnie zaliczyć test wiedzy. Następnie uzyskuje się dokument potwierdzający uprawnienia oraz wpis do książki operatora. Praca montera związana jest z ryzykiem śmiertelnego upadku, dlatego osoby te muszą posiadać odpowiednie szelki bezpieczeństwa. Także pomocnik montera musi uczestniczyć w szkoleniu, posiadać zaświadczenie lekarskie, zakładać odzież ochronną i hełm ochronny. Przepisy mają zapobiec wystąpieniu groźnych sytuacji.

Monter budowy – zaufaj doświadczonym fachowcom

Monter montuje rusztowania na terenie budowy – to właśnie one ułatwiają wykonanie wszelkich prac. Do zadań montera należy np. nitowanie komponentów rusztowań stalowych, wykonanych z żelbetu, zrobionych z drewna, zabezpieczanie ich przed korozją, montaż zgodnie z rysunkami roboczymi, a także demontowanie konstrukcji i modernizowanie wszystkich modułów. Rusztowania montuje się na zewnątrz i wewnątrz budynku, na mostach, halach, czyli praca ta wymaga ogromnej odporności fizycznej. Prace wykonuje się na podstawie rysunków, dlatego bardzo istotne jest, żeby osoba montująca konstrukcje była odpowiednio przeszkolona. Duże znaczenie ma również doświadczenie. Chcesz być pewien, że rusztowania są wykonane fachowo? Zaufaj firmie zewnętrznej, która zatrudnia najlepszych specjalistów.

Adres firmy:
ABC Szalunki PHU Prata
ul. Skotnicka 272
30-394 Kraków

Mob.: +48 690 999 204
E-mail: [email protected]