Jak przeprowadza się badania geologiczne?

Współczesne badania geologiczne używają specjalistycznego sprzętu, który pozwala na dokładną weryfikację stanu gleby. Jakie czynności przeprowadza się podczas tego typu czynności i komu warto je zlecić?

Badania geologiczne – określenie profilu litograficznego

Badania geologiczne wykonywane są w celu uzyskania szczegółowych danych dotyczących składu gruntu. Do podstawowych procedur, jakie wykonują geolodzy należą m.in. wiercenia geologiczne, sondowanie dylatometrem, pobranie próbek gruntu, określenie składu podłoża. Precyzyjne ustalenie warunków gruntowych jest niezbędne przy każdym procesie budowlanym. Bez wnikliwego sprawdzenia gruntów budynkom może grozić pękanie ścian, a w skrajnych przypadkach zawalenie. Podmioty zajmujące się analizami wodno-gruntowymi przygotowują szereg istotnych dokumentów, np. opinie geotechniczne, ekspertyzy hydrogeologiczne, wykonują sondowania w celu rozpoznania litologii gruntu. Do ich obowiązków należą też badania związane z geologią złóż kopalin – wykonywanie wierceń, tworzenie dokumentacji złóż, szacowanie zasobów.

Badania geologiczne – jak opisać parametry gruntów spoistych

Czynności związane z weryfikacją składu gruntów odbywają się przy pomocy różnych urządzeń. Specjalne urządzenia wiertnicze pobierają próbki do wnikliwych badań laboratoryjnych. Jakie maszyny są używane? Zarówno podstawowy sprzęt, jak i zmechanizowane urządzenia, które przeprowadzają wiercenia nawet 50 metrów wgłąb ziemi. Należą do nich kowadła, sondy DPL. W czasie procesu stosuje się badania polowe, takie jak sondowania SCPTu, BAT bądź statyczne. Dzięki nim można określić stopień plastyczności czy zagęszczenie gruntu. Chcesz przeprowadzić badanie geologiczne? Zaufaj specjalistycznym firmom posiadającym odpowiednie kwalifikacje.