Estetyka i bezpieczeństwo – kolorowe asfalty

Kolorowe asfalty wykorzystywane są w obszarach zurbanizowanych jako tworzywa poprawiające poziom ruchu aut i pieszych oraz mające funkcje wizualne. Sprawdźmy, w jakich miejscach się je stosuje i jak są stworzone.

Po co używane są kolorowe asfalty

Perspektywy użycia tej nietypowej nawierzchni drogowej są nieograniczone. Zwykle kolorowe asfalty służą do separowania linii komunikacyjnych i w celu zwiększenia bezpieczeństwa pieszych. Kładzione są na chodnikach, drogach ratowniczych, w parkach oraz boiskach szkolnych. Potęgują one widoczność elementów jezdni, wyznaczają ciągi dla przechodniów, pasy do skręcania, a także drogę dla policji. Dzięki użyciu kolorowych asfaltów znacznie zmniejszają się statystyki wypadków drogowych z udziałem uczestników ruchu. Żywe kolory wyglądają lepiej niż typowe szarości, które przeważnie można spotkać w miastach, więc podnosi się także estetyka przestrzeni.

Z czego produkuje się kolorowe asfalty

Przekonajmy się zatem z jakich substratów produkuje się kolorowe asfalty. Zazwyczaj są to surowce o nieregularnym uziarnieniu, bezbarwne, z których błyskawicznie można uzyskać różnokolorowe nawierzchnie, mieszając na przykład beton asfaltowy i inne surowce. Sposób wykonania i zawartość mieszanki prowadzi do tego, że powierzchnia jest niewrażliwa na złe warunki atmosferyczne i doskonale wypełnia swoją rolę. Kolorowych asfaltów nie zniszczy ich intensywna eksploatacja (np. poruszanie się rowerami czy ruch pojazdów), ani aura, dokuczająca gwałtownymi deszczami, wysoką temperaturą oraz oddziaływaniem UV.