Co dają badania geotechniczne?

Badania geotechniczne są niezbędne w czasie organizowania wnoszenia obiektu. Dzięki informacjom, jakie za ich pomocą zdobędziemy, zazwyczaj jesteśmy w stanie uniknąć różnych trudności. Jakich? W szczególności tych, które biorą się z zawartości wody w glebie. Badania geotechniczne powiedzą nam, czy w gruncie na konkretnej działce zawarte są wody gruntowe – bardzo utrudniają one wybudowanie piwnicy, zatem tego rodzaju badanie pozwoli na rezygnację z tego rozwiązania oraz zachowanie dużych sum. Badania geotechniczne powiedzą nam też, czy trzeba postarać się o skuteczne odwodnienie, żeby ustrzec się trudności związanych z zaleganiem wilgoci wskutek braku przepuszczalności gleby.

Znaczenie badań geotechnicznych

Badania geotechniczne opierają się na pobraniu fragmentów gruntu z różnych miejsc. Można pobrać je zarówno ręcznie, jak i z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu. Ostatnia technika stosowana jest w szczególności w celu uzyskania fragmentów ze znacznych głębokości lub przy gruntach o wysokiej twardości. Dobrze pamiętać, że im większa będzie ilość odwiertów, tym dokładniejsze wyniki dadzą badania geologiczne. Po pobraniu próbek powinny one być dostarczone do laboratorium, gdzie geolog przebada je pod kątem zawartości wilgoci, jak również innych związków i minerałów.

Komu powierzyć badania geotechniczne?

Jak widać, wyniki badań geotechnicznych będą naprawdę ważne – rzutują na opłacalność inwestycji i wysokość wiążących się z nią wydatków. Powinniśmy zatem zlecić ich przeprowadzenie sprawdzonemu specjaliście. Jak więc go znaleźć? Świetnym wyjściem będzie powierzenie badań geotechnicznych specjaliście posiadającemu właściwe uprawnienia – gwarantują one, iż wyniki badań geotechnicznych okażą się miarodajne, a my na ich podstawie bez obaw będziemy mogli rozpocząć budowę i ustrzec się dodatkowych kosztów.