Zegar czasu pracy i firma działa jak w zegarku!

Do czego służy zegar czasu pracy?

Podstawowym elementem systemów kontroli godzin pracy jest zegar czasu pracy. Urządzenie to pozwala na zapis w pamięci systemu informacji na temat godzin spędzonych w pracy przez każdego pracownika, a także okresy pobytu osób niezwiązanych z firmą. Zegar czasu pracy współpracuje z urządzeniami takimi jak czytniki oraz z oprogramowaniem. Dzięki coraz nowocześniejszym technologiom, rejestracja czasu pracy jest znacznie prostsza i bardziej niezawodna.

Zegar czasu pracy – to się naprawdę przydaje

Podstawową korzyścią którą przynosi zegar czasu pracy jest podniesienie wydajności pracowników. RCP to rozwiązanie szczególnie przydatne w firmach, w których zatrudnionych jest wiele osób, przez co bezpośredni nadzórpojedynczego pracownika jest niemożliwy. Co istotne rzetelna rejestracja czasu pracy pomaga uniknąć pomyłek i stanowi nie dający się podważyć dowód na godziny spędzone w pracy. Systemy RCP mogą być zintegrowane z systemami kontroli dostępu, które przy użyciu danych biometrycznych (takich jak linie papilarne) lub haseł dostępu uniemożliwiają wstęp osobom nieupoważnionym, przez co zapewniają bezpieczeństwo.