Zamień listę obecności na program do liczenia czasu pracy

Dotychczasowa metoda kontroli czasu pracy i absencji pracowników, czyli lista obecności, bywa już coraz rzadziej użytkowana. To przestarzałe rozwiązanie oraz niezbyt wygodne. Dużo lepszym sposobem jest program do liczenia godzin pracy, który umożliwia kontrolowanie wywiązywania się zatrudnionych w zakładzie pracy osób z obowiązków w dużo dogodniejszej formie i dużo bardziej dokładnie, zwłaszcza że zbiera informacje, jakich tradycyjna lista obecności nie mieści.

Program do liczenia czasu pracy – prosta metoda gromadzenia danych

Nie we wszystkich zakładach pracy podchodzi się tak samo skrupulatnie do kwestii czasu pracy zatrudnionych osób bądź ich spóźnień, ale w niektórych miejscach jest to bardzo istotne. Program do ewidencji czasu pracy najbardziej przydaje się w ogromnych przedsiębiorstwach, w zakładach produkcyjnych i zakładach, gdzie pracownicy mają dość dużą swobodę, a ich kontrola jest utrudniona. W takich przypadkach kłopotliwe byłoby papierowe obliczanie czasu pracy, zaś program, którego jest to zadaniem, spełnia jeszcze inne funkcje. Nie tylko zbiera dane o tym, kiedy pracownik przybył do miejsca pracy i je opuścił. Za jego pomocą można także kontrolować ilość spóźnień, opuszczanie miejsca pracy w celach prywatnych i służbowych, a nawet czas poświęcany na zajmowanie się konkretnymi czynnościami. Czytnik, tagi i funkcjonalne oprogramowanie pozwalają zbierać wszystkie te dane i automatycznie je przetwarzać, przedstawiając je w formie raportów, co jest wielką oszczędnością czasu. Program ten przede wszystkim jednakże jest w pełni dokładny – nie można go oszukać.

Program do liczenia czasu pracy – dobre strony takiego rozwiązania

Urządzenia do ewidencji czasu pracy są niezwykle proste w obsłudze i nauka ich użytkowania nie wymaga dużo czasu. Umiejscowione w punkcie łatwo dostępnym dla pracowników, umożliwiają pracodawcy pełną kontrolę ich czasu pracy, również w systemie wielozmianowym. Dzięki takiemu systemowi możliwe jest sprawdzanie wydajności zatrudnionych osób, a także wykrywanie pewnych naruszeń regulaminu (na przykład związanych ze spóźnieniami, co skutkuje obniżeniem pensji). Na podstawie zebranych danych można zdecydować, czy zaangażować kolejną osobę, czy może zredukować liczbę zatrudnionych, co bezpośrednio wpływa na finanse zakładu, zatem skorzystanie z takiego rozwiązania daje szereg wymiernych korzyści.