Kronospan Szczecinek – potentat w branży

Małe rodzinne przedsiębiorstwo Kronospan, powołane do życia w 1897 roku w Lungötz w Austrii, w ciągu ponad 100 lat stało się największym na świecie wytwórcą płyt drewnopochodnych. Kronospan produkuje blaty, panele ścienne, podokienniki, pokryte lakierem płyty pilśniowe, laminaty wytwarzane w warunkach wysokiego ciśnienia (HPL) i inne.

Początki i rozwój Kronospanu

Kronospan Szczecinek

W przeciągu stu lat struktura własności przedsiębiorstwa pozwoliła na jego rozwój i przygotowanie do zmieniającej się teraźniejszości. Po upadku Żelaznej Kurtyny w latach 80-tych, Kronospan ujrzał nowe możliwości ekspansji na rynki południowo-wschodniej i wschodniej Europy.
W Polsce Kronospan pokazał się po raz pierwszy już w roku 1989 w Szczecinku. To była dopiero piąta z kolei lokalizacja międzynarodowego potentata. W chwili obecnej firma ma swoje zakłady nie tylko w tym niedużym miasteczku w północnej Polsce, ale także w wielu innych lokalizacjach, jak m. in. Poznań, Pustków czy Mielec. Kronospan to obecnie jedno z 10 czołowych walijskich przedsiębiorstw wytwórczych. Zatrudnia tam ponad sześćset osób, z czego 90 % z nich rezyduje na obszarze 10 mil od miejscowości Chirk.
Sumarycznie Kronospan zapewnia zatrudnienie przeszło czternastu tysiącom pracowników w 37 punktach na całym świecie. Coroczne wpływy firmy osiągają aż trzy miliardy Euro.

Kronospan a środowisko naturalne

Kronospan Mielec

Spółka zależna przedsiębiorstwa, Kronospan Forestry Ltd., zarządza przeszło 1000 hektarów zrównoważonych obszarów leśnych na południowo-zachodnich terenach Szkocji. Obejmuje to zarówno nowe lasy, jak również plantacje w średnim wieku, co zapewnia większą różnorodność środowiska naturalnego. W roku 1999 przedsiębiorstwo dołączyło do projektu Forest Stewardship Council, zapewniającego wprowadzenie zrównoważonych praktyk. Kronospan kooperuje z działalnością Biznes we Wspólnocie Walii (BICW), celem którego jest rozwikłanie głównych problemów społecznych na najbardziej zdegradowanych terenach miast i wsi w Walii. W 2003 roku Kronospan stał się jedną z pierwszych fundacji biorącą udział w Carbon Trust w Walii w nowatorskim programie kontroli nad emisją CO2.

Polskie fabryki Kronospanu

Fabryka Kronospanu w Szczecinku

Pod koniec 2015 roku Kronospan przystąpił do realizacji sugestii zgłaszanych przez obywateli Szczecinka. Podjęto kroki polegające na zabezpieczeniu składowanych wiórów, postawienia zapory pochłaniającej dźwięk od strony osiedla mieszkaniowego oraz montażu tłumików hałasu i ekranów wiatro- i dźwiękochłonnych. Prace, celem których jest ograniczenie emisji hałasu, wykonywane będą etapami. Użycie ekranów chroniących przed wiatrem to jeden z najskuteczniejszych sposobów ograniczania emisji pyłu powstałego w wyniku wietrzenia materiału hałd. Zapory zmniejszają prędkość wiatru, a więc i pylenie.
Ponad to Kronospan powierzył zewnętrznej firmie przeprowadzenie badań niezorganizowanej emisji pyłu, powiązanej m. in. z przechowywaniem, przewozem i przeładunkiem trocin oraz opracowanie strategii jej redukcji. Aby uzyskać jak najlepsze efekty, Kronospan na terenie zakładu rozpocznie równocześnie inne dodatkowe działania, tj.: oczyści drogi transportowe i place, rozpocznie wyładunek wiórów na krytych stanowiskach, zmagazynuje w kontenerach, na przykrytych hałdach albo w osłoniętych składnicach trociny i surowce oraz wdroży systemy nawilżania mgłą wodną.