Ekologia w Kronospanie

Wspaniała informacja dla wszystkich, którzy zamieszkują w Szczecinku i jego okolicach. Mieszcząca się w Szczecinku nowoczesna fabryka Kronospanu wkrótce rozpocznie budowę niezwykle skutecznego i nowatorskiego systemu ochrony powietrza. Dzięki użytym technikom, zanieczyszczenia, lotne związki organiczne oraz pył, mogą zostać ograniczone nawet o 90-98 %.

System ochrony powietrza

Fabryka Kronospanu w Szczecinku

Aby dostosować swoje zakłady do wymogów Unii Europejskiej, Kronospan dopasuje własne mechanizmy produkcyjne pod kątem emisji przemysłowych oraz BAT, który jest najlepszą obecnie wykorzystywaną techniką produkcji płyt drewnopochodnych. Równolegle z tymi działaniami, Kronospan dokona inwestycji w UTWS – bardzo innowacyjną aparaturę służącą do filtrowania gazów odlotowych. UTWS to system urządzeń, celem których jest ochrona powietrza. Jego intencją jest nie tylko osuszenie zrębek, których używa się jako surowca do produkcji płyt wiórowych, ale też zagwarantowanie oczyszczania gazów odlotowych z kurzu. Działanie UTWS sprawia, że gorące opary nie mają kontaktu z wysuszonym drewnem, co pozwala zmniejszyć problem substancji wydzielanych do atmosfery.

Zabezpieczenie składowania trocin w Kronospanie

Kronospan Mielec

Działania Kronospanu służą też zrealizowaniu postulatów, zgłaszanych przez osoby zamieszkałe w Mielcu. Podjęte czynności mają na celu zabezpieczenie przechowywania trocin, wybudowanie bariery dźwiękochłonnej oraz instalację tłumików hałasu.

Ochrona przed hałasem i pyłem w Kronospanie

Kronospan Szczecinek

W zakładzie w Mielcu zostały wykonane badania akustyczne, które pozwoliły na zidentyfikowanie źródła hałasu na terenie przedsiębiorstwa. Dodatkowo niezależna firma wykona badania emisji pyłu, związanej m. in. z przenoszeniem, przeładunkiem i składowaniem trocin, a także przygotuje plan redukcji ich ilości.