Oferujesz usługi B2B? Sprawdź, gdzie znaleźć bezpłatny generator not księgowych

Potrzebujesz użyć bezpłatny generator not księgowych? Wejdź na flobo.io.

Każdy przedsiębiorca wcześniej lub później natrafia na kontrahentów, którzy nie opłacają otrzymanych faktur we wskazanym terminie. Jeszcze dekadę temu stanowiło to znaczny problem dla przedsiębiorców. Na szczęście od 2013 roku w przypadku wyniknięcia zwłoki we wniesieniu opłaty polskie ustawodawstwo daje możliwość wystawiania spóźnionym kontrahentom not księgowych w wysokości 40 euro.

Kiedy przedsiębiorca może wystawiać kontrahentowi noty księgowe na 40 – bądź więcej – euro?

Według artykułów ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych wierzyciel jest uprawniony do domagania się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Wysokość takiej rekompensaty zależy od kwoty niezapłaconego świadczenia pieniężnego. W sytuacji, gdy należności nie przekraczają 5 tys. zł wystawia się noty księgowe na 40 euro. Przy zadłużeniu powyżej tej kwoty, ale nie większym niż 50 tys. zł, wierzyciel począwszy od 2020 r. ma z kolei prawo wystawić notę w wysokości 70 euro, zaś gdy wysokość niespłaconej należności przekracza 50 tys. zł – notę w wysokości 100 euro. Warto zaznaczyć, że notę księgową można przesłać dłużnikowi bezzwłocznie po stwierdzeniu zwłoki w spłacie, na dodatek bez potrzeby uprzedniego upomnienia o przekroczeniu terminu. Warto jednakże rozważyć czy wysłanie kontrahentowi błyskawicznie noty księgowej na 40 – lub więcej – euro nie naruszy utrzymywanych częstokroć przez lata dobrych stosunków biznesowych. Wszak przyczyną poślizgu we wniesienia należności za fakturę może być zwykłe niedopatrzenie czy krótkotrwałe problemy z wypłacalnością dłużnika, a nie jego celowy zabieg. Dlatego właśnie, nota księgowa winna być raczej jednym z kolejnych kroków działań upominawczych.

Sprawdź gdzie znaleźć generator not księgowych na 40 euro

W momencie, gdy przedsiębiorca po raz pierwszy postanawia o wystawieniu noty księgowej, zaczyna zadawać sobie pytanie, w jaki sposób trzeba określić jej wysokość w złotówkach, bowiem obowiązujące regulacje mówią o nocie w walucie euro. Informacje o tym zawarto w przytoczonym powyżej akcie prawnym – kwotę rekompensaty w polskim złotym ustala się na bazie średniego kursu euro obwieszczonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym upłynął termin wniesienia opłaty za faktury.

Wierzycieli zapraszamy do skorzystania z generatora not księgowych, dostępnego nieodpłatnie na stronie Flobo – polskiej aplikacji automatyzującej obsługę należności, która posiada również kompleksowy moduł automatycznej windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]