Metoda kasowa – rozlicz podatek VAT po otrzymaniu płatności od kontrahenta

Pokaźna porcja informacji o metodzie kasowej. Sprawdź koniecznie!

Przedsiębiorcy najczęściej rozliczają się z fiskusem metodą memoriałową, zgodnie z którą obowiązek zapłaty podatku VAT pojawia się w chwili wystawienia faktury za sprzedaż towaru lub usług. Niestety w takim przypadku urząd skarbowy nie nie rozpatruje czy na rachunek rozliczeniowy płatnika VAT wpłynęła zapłata od kontrahenta. W przypadku metody kasowej rozliczenie podatku od towaru i usług następuje nie wcześniej niż po uzyskaniu płatności od kontrahenta.

Rozliczenie metodą kawową – strategia na utrzymanie płynności finansowej przedsiębiorstwa

Brak wykonania opłat w terminie nie jest rzadkością. Właściciele firm co rusz spotykają się z sytuacją, gdy muszą co jakiś czas monitować kontrahenta odnośnie opłaty za zrealizowane usługi bądź dostarczone towary. Gdy to zdarza się cyklicznie, nawet dobrze prosperująca firma może utracić płynność finansową, nie wnieść wszystkich podatków na czas i ostatecznie dostać od urzędu skarbowego wysoką grzywnę. Na szczęście tzw. mali przedsiębiorcy, innymi słowy firmy których przychód ze sprzedaży w poprzednim roku zamknął się wraz z podatkiem w kwocie dwóch mln euro, mogą korzystać z metody kasowej zawieszając tym samym termin rozliczenia podatku do momentu otrzymania od kontrahenta wpłaty. Z uwagi na wskazany przez prawo limit z tej metody może skorzystać stanowcza większość polskich przedsiębiorców, aczkolwiek muszą oni mieć świadomość, że stosowanie z tej formy rozliczenia działa również w odwrotnym kierunku. Tym samym jeżeli sami mają problemy z dotrzymaniem terminów opłat, nie mogą odliczyć podatku VAT z faktury zakupowej do czasu aż nie uiszczą stosownej należności. O chęci przejścia na metodę kasową należy zawiadomić urząd skarbowy poprzez dostarczenie druku VAT-R. Konieczne jest też przejście na rozliczenie podatku VAT w systemie kwartalnym i obowiązkowe umieszczenie na wszystkich wydanych fakturach dopisku “metoda kasowa”.

Metoda kasowa wymaga dokładnego kontrolowania wpływu opłat

Biura rachunkowe nierzadko odradzają niewielkim firmom rozliczenie metodą kasową podatku od towarów i usług. Najczęściej przyczyną tego jest kwestia regularnego kontrolowania wpływających opłat związanych z działalnością. Metoda kasowa wymaga bowiem dokładnego ich pilnowania, by nie przekroczyć terminu uiszczenia podatku VAT. W przypadku firm wysyłających co miesiąc do kilkunastu faktur nie jest to utrudnienie. Lecz już przy kilkudziesięciu fakturach pilnowanie przelewów wpływających na rachunek firmowy może pochłaniać nawet parę godzin dziennie. Dla takich podmiotów polecanym rozwiązaniem, które umożliwia zmniejszenie ryzyka pomyłek przy księgowaniu oraz zaoszczędzenie czasu, jest zastosowanie aplikacji do automatycznego monitoringu należności, jaką jest m.in. Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]