Kontrahenci nie płacą faktur w terminie? Postaw na automatyczną windykację

Potrzebujesz więcej wiadomości o aktualnej ofercie taniej windykacji? Świetnie trafiłeś! Skieruj się na flobo.io/automatyczna-windykacja/.

Jest dużo różnych powodów, dlaczego klienci nie płacą na czas za zakończone zlecenie. Problem z przeterminowanymi należnościami dotyczy zarówno przedsiębiorców, którzy oferują usługi dla biznesu, jak również firmy z profilem działalności ukierunkowanym na osoby prywatne.

Windykacja – czynności, dążące do wyegzekwowania spłaty zaległości

Wierzyciel jest uprawniony do dochodzenia swojej własności poprzez windykację. Choć termin ten prawie każdemu źle się kojarzy, po prawdzie oznacza to proces w ramach którego prowadzi się wobec dłużnika stosowne działania dopuszczone w obowiązujących normach prawnych. Działania te zmierzają do wyegzekwowania spłaty zaległości. To tak zwana windykacja polubowna, to znaczy regularne monitowanie nieterminowego kontrahenta i ponawianie prośby o wniesienie opłaty. Gdy ta droga dochodzenia należności okaże się nieskuteczna, następną możliwością jest windykacja sądowa. Jeśli firma obsługuje kilkudziesięciu czy nawet kilkuset klientów i miesiąc w miesiąc generuje taką samą ilość paragonów i faktur, prawdopodobieństwo, że jakaś część opłat nie zostanie uiszczona w określonym terminie zdecydowanie wzrasta. W organizacji całego procesu związanego z księgowaniem faktur pomaga robot Flobo, służący do automatycznej obsługi należności, który posiada także moduł automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja należności – procedura przypominania o konieczności zapłacenia za fakturę

Aplikacja Flobo nie tylko monitoruje, czy na konto wpłynął przelew od klienta, ale w razie stwierdzenia jej braku w wyznaczonym terminie, inicjuje ona procedurę przypominania o konieczności zapłacenia za fakturę. Właściciel firmy korzystający z tej aplikacji może dodać swoje harmonogramy czynności podejmowanych w stosunku do nieterminowych klientów, wyznaczając m.in. interwały pomiędzy poszczególnymi wiadomościami z upomnieniem. Przypomnienie o nadciągającym terminie zapłaty za fakturę delegowana jest z aplikacji również przed jego wygaśnięciem do tych kontrahentów, którzy w ciągu minionego kwartału dwa razy spóźnili się z wykonaniem przelewu oraz tych którzy nie opłacili faktury w terminie w ostatnim miesiącu. Jeżeli upomnienia nie poskutkują, kolejnymi krokami automatycznej windykacji podejmowanymi przez robota Flobo jest wystawienie noty księgowej o równowartości 40 euro, a potem zgłoszenie informacji o dłużniku do Biura Informacji Gospodarczej. Na końcu, jeśli wypunktowane wyżej kroki będą nieefektywne, aplikacja prześle informacje o zadłużeniu do e-sądu.

Użycie aplikacji do automatycznej obsługi należności i windykacji oszczędza liczne godziny poświęcane na nadzorowanie przychodzących należności, a po paru miesiącach bywa również przyczyną zauważalnej poprawy terminowości u płatników.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]