Schizofrenia

Schizofrenia to choroba psychiczna, a dokładniej grupa schorzeń psychicznych występujących równolegle. Występuje tu tzw. “rozdwojenie jaźni”. Osoba chora co innego odczuwa co innego myśli, a jeszcze co innego mówi, w związku z tym może mieć ona problemy w kontaktach międzyludzkich. Chory cierpiący na schiozofrenię ma poważnie trudności z krytyczną, realistyczną oceną własnej osoby, a nawet nie jest do niej zdolny

Schizofrenia – klasyfikacja

Wyróżnia się kilka typów schizofrenii, które leczy się w odmienny sposobów:

  • w schizofrenii paranoidalnej objawami dominującymi są urojenia (najczęściej o treści ksobnej i omamy (słuchowe)
  • schizofrenia hebefreniczna występuje zwykle w wieku pokwitania. Chory jest w podwyższonym nastroju. Forma ta jest bardzo rzadka
  • w postaci hipokinetycznej chory jest zahamowany, wykazuje objawy negatywizmu
  • schizofrenia prosta charakteryzuje się przebiegiem bez wyraźniejszych objawów urojeń. Chory stopniowo traci zainteresowania

Na czym opiera się leczenie schizofrenii?

Dzisiejsze leczenie schizofrenii polega przede wszystkim na stosowaniu leków antypsychotycznych. Spowalniają one procesy neurotyczne przez co słabną objawy aktywne. Stała farmakoterapia nie zapobiega jednak całkowicie nawrotom schizofrenii, ale może złagodzić objawy kolejnych nawrotów. Odmienną formą pomocy jest psychoterapia. Nie może zastąpić co prawda leczenia farmakologicznego, ale sprzyja lepszym wynikom całego leczenia schizofrenii.