Nerwica

Medycyna charakteryzuje nerwicę jako zespoły psychogennych nieprawidłowości emocjonalnych, zaburzeń procesów psychicznych i nieprawidłowych postaci zachowania uzewnętrzniających się jednocześnie i powiązanych ze sobą wzajemnie u których podłoża leży stres i lęk.

Nerwica – leczenie farmakologiczne

Najefektywniejszą metodą kuracji zaburzeń nerwicowych jest połączenie kuracji medykamentami z psychoterapią. W leczeniu nerwicy wykorzystuje się przeważnie leki o działaniu przeciwlękowym oraz przeciwdepresyjnym zorientowane na różne jej symptomy. Leczenie nerwicy ma charakter przewlekły, a leki przeciw depresyjne mogą silnie uzależniać i wpływać na ogólny obraz zdrowia fizycznego chorego.

Psychoterapia przy leczeniu nerwicy

Techniki psychoterapeutyczne są tak samo istotne, a, w wielu zaburzeniach nawet ważniejsze niż leczenie farmakologiczne. Psychoterapia w leczeniu nerwicy umożliwia uzyskanie wiedzy o pochodzeniu wielu symptomów. Do najczęściej zalecanych technik psychoterapeutycznych zalicza się terapię poznawczą, terapię poznawczo-behawioralną i interpersonalną oraz psychoanalizę.

Alternatywne techniki wspierające w leczeniu nerwicy

Metod wspomagających leczenie nerwicy jest wiele – należą do nich: medytacje, ćwiczenia fizyczne, grupy wsparcia, konsultacje z telefonem zaufania, ale przede wszystkim indywidualna inicjatywa chorego ma ogromne znaczenie dla efektów terapii.

Równie ważną rolę w patogenezie nerwicy może odgrywać brak wysiłku fizycznego. Zwraca się uwagę na pozytywną rolę ćwiczeń relaksujących i regularnych ćwiczeń fizycznych, co sprzyja rozładowywaniu napięcia i odreagowywaniu stresu. Urozmaicenie jadłospisu także podnosi efektywność procesu leczenia nerwicy. Pomocne jest również stosowanie ziół, łagodzących symptomy nerwicowe.

Do innych metod leczenia głównie bardzo poważnych, powikłanych nerwic zalicza się elektrowstrząsy. Ta budząca wątpliwości metoda wykorzystywana kiedyś głównie w zamkniętych ośrodkach psychiatrycznych aktualnie jest uznana za bezpieczną.