Leczenie uzależnień

Leczenie jednostki uzależnionej to proces długotrwały. Uzależnieniem zwykle nazywamy mocny nienaturalny przymus by wykonywać pewną czynność. W języku potocznym określenie to jest używany do uzależnień często występujących, takich jak alkoholizm, narkomania, nałogowe palenie, ale niemal wszystko może stać się uzależniające. Dlatego uzależnieniem można nazwać przypadki nadmiernego użytkowania komputera, nałogowego rozgrywania gier komputerowych, czy też wewnętrznego przymusu jedzenia konkretnego pożywienia,bądź też jedzenia w ogóle.

Leczenie uzależnień

Leczenie uzależnień często jest mylnie utożsamiane z detoksem, kiedy w przypadku tego drugiego mamy na myśli tylko sferę fizyczną. W leczeniu uzależnień chodzi natomiast wprowadzenie na nowo osoby uzależnionej do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie. Nie chodzi więc tylko o odrzucenie szkodliwej substancji, ale także o rekonstrukcję osobowości, życia rodzinnego i miejsca w społeczeństwie. Metod leczenia uzależnień jest wiele, w naszym kraju natomiast najczęściej stosuje się reprograming. W tej metodzie terapeutycznej zasadniczynacisk kładziony jest na wpajanie pacjentowi pozytywnych wzorców zachowań, by miał możliwość wykorzystać je w momentach regresu leczenia.