Leczenie guza piersi w Szpitalu Skawina

Rak piersi jest najczęściej spotykanym nowotworem złośliwym u kobiet. Rocznie zachorowalność w Polsce dotyczy grupy 1500 kobiet, mogące odnieść korzyści w leczeniu raka piersi, wykonując jak najwcześniej badania genetyczne. poza wyczuwalnym guzem są także inne zmiany w wyglądzie piersi. Niepokojąca może być miejscowa zmiana zabarwienia piersi, np. pojawienie się zaczerwienienia. Wczesne leczenie guza piersi daje duże szanse na całkowite wyleczenie.

Im wcześniejsze rozpoczęcie leczenia raka piersi, tym większe szanse na szybki powrót do zdrowia

W zależności od stopnia rozwoju nowotworu dzisiejsza chirurgia, radioterapia i chemioterapia pozwalają na pełne wyleczenie z choroby albo spowolnienie jej rozwoju. Wybór sposobu leczenia raka piersi jest uzależniony od chorób współistniejących. Ogólne leczenie raka piersi to przede wszystkim chemioterapia, która polega na zażywaniu leków, które mają na celu zlikwidowania komórek nowotworowych. Poza tym można stosować terapię biologiczną, czyli podanie leków, wykorzystujących system odpornościowy organizmu do zwalczania komórek nowotworowych. Ogólne leczenie raka piersi może być stosowane po operacji, jako leczenie uzupełniające tzw. leczenie adjuwantowe, które zapobiega nawrotowi