Jak działają defibrylatory AED?

Defibrylatory to urządzenia niezbędne w sytuacjach ustania akcji serca. Regularnie ratują życie milionom pacjentów z zawałem. Czym charakteryzują się defibrylatory AED i w jaki sposób działają?

Defibrylatory AED – budowa standardowego urządzenia

Defibrylator to urządzenie, które pomaga ustabilizować pracę serca, np. w przypadku pojawienia się migotania komór. Wpływa na mięsień sercowy emitując prąd elektryczny o określonej mocy, co pozwala na uratowanie życia pacjenta. Tradycyjny defibrylator to urządzenie złożone z metalowych elektrod oraz ekranu pokazującego poziom arytmii. Obsługą urządzenia i prowadzeniem dalszych czynności zajmuje się lekarz. Szczególnym rodzajem sprzętu jest defibrylator AED, który może być wykorzystywany tak przez ratowników medycznych, jak i osoby bez profesjonalnego przeszkolenia. Urządzenie to samodzielnie monitoruje czynności życiowe i decyduje czy osoba poszkodowana wymaga defibrylacji. Następnie za pomocą komend głosowych oraz ilustracji osoba prowadząca resuscytację jest pouczana o dalszym przebiegu czynności. Urządzenia wydają także sygnały dźwiękowe, dzięki którym można utrzymać właściwe tempo ucisków klatki piersiowej.

Defibrylatory AED – polecenia głosowe oraz wizualne

Badania wykazują, że zastosowanie defibrylacji w ciągu kilku minut od utraty przytomności zwiększa prawdopodobieństwo przeżycia aż o 70 procent. To właśnie dlatego w przestrzeni publicznej instaluje się defibrylatory AED, a w mediach organizowane są akcje społeczne dotyczące prowadzenia reanimacji. Automatyczne defibrylatory od standardowych różnią się przede wszystkim konstrukcją. Mają elektrody jednorazowego użytku, które zakłada się na ciele pacjenta. Dodatkowe wyposażenie zewnętrznego defibrylatora obejmuje też nożyczki i maskę ochronną. Sprzęt ten wyposażono w moduł automatycznej analizy EKG.