Gabinet psychoterapii

Najogólniej rzecz biorąc psychoterapeutą można nazwać każdą osobę, która posiada certyfikat odbycia kursu z tego zakresu. Dostęp do tego typu specjalistycznych szkoleń jest zazwyczaj ograniczony do osób, które posiadają wykształcenie wyższe. Do osób zainteresowanych rozszerzeniem swoich kompetencji o psychoterapię zaliczają się zazwyczaj eksperci z zakresu pokrewnych nauk, takich jak: psychologia, socjologia, pedagogika, filozofia, a także biologia i inne ścisłe dziedziny nauk.

Grupowa psychoterapia

Metoda ta wykorzystuje działanie psychologiczne grupy, co ma pomóc indywidualnemu pacjentowi. Psychoterapia grupowa może składać się z kilku pojedynczych sesji, ale może również trwać o wiele dłużej, a nawet całymi latami. Grupy terapeutyczne zazwyczaj są ukierunkowane w danym temacie np. za cel stawiają sobie pomoc osobom uzależnionym od narkotyków. Nie mniej jednak istnieją także grupy ogólne, w których pomoc niesiona jest osobom posiadającym różne przykre doświadczenia życiowe. Jednostka wpływa również leczniczo na całość grupy i na konkretnych jej członków, dlatego dołączenie do grupy jest poprzedzone wywiadem na temat problemów pacjenta.