Krakowska Kancelaria – prawnicy i radcy prawni z Krakowa

Kancelaria Radców Prawnych Gryniewicz-Marzec sp.k. oferuje pomoc związaną z obsługą procesową i pozaprocesową zarówno podmiotów prawa handlowego, jak i osób fizycznych. W skład zespołu Kancelarii wchodzą aplikanci radcowscy oraz radcowie prawni, specjalizujący się przede wszystkim w prawie cywilnym, prawie pracy, jak również w prawie rodzinnym.

Kancelaria prawna w Krakowie – jakie sprawy prowadzimy

Przeważającą część naszej działalności stanowi prowadzenie sporów sądowych związanych z prawem cywilnym, w tym prawem pracy, sprawami rodzinnymi oraz dochodzeniem odszkodowań. Obsługa prawna w tym zakresie polega na stałym kontakcie z Klientem, sporządzaniu pism procesowych i pozaprocesowych, reprezentacji przed sądami, a także udziale w negocjacjach i mediacjach. Występując w imieniu naszych Klientów podejmujemy wszelkie kroki w celu zakończenia sporu w sposób pozasądowy, co wpływa w szczególności na szybkość załatwienia sprawy oraz obniżenie wydatków powiązanych z obsługą prawną.

Kancelaria radców prawnych – obsługa i doradztwo prawne firm

Zakres pracy Kancelarii skupia się również na obsłudze prawnej firm, która obejmuje bieżące doradztwo i opiniowanie z prawnego punktu widzenia działań podejmowanych przez Klientów. Charakter obsługi prawnej jest przede wszystkim kompleksowy. Służymy doradztwem naszym klientom w każdej sferze ich działalności, co w praktyce obejmuje takie obszary jak prawo pracy, handlowe, administracyjne czy podatkowe. Chcemy, by nasi Klienci czuli się pewnie zlecając nam obsługę prawną swojej spółki, w związku z tym koncentrujemy się na zapobieganiu i aktywnym reagowaniu, dzięki czemu niwelujemy wszelkie negatywne skutki prawne.