Kontrola podatkowa – zdaj się na pomoc doradcy fiskalnego

Kontrola podatkowa może być przeprowadzona we wszystkich firmach. Rzecz jasna jej przeprowadzenie nie znaczy, iż US na pewno zarządzi dla nas sankcje, lecz zawsze istnieje pewne niebezpieczeństwo, że wysunie oskarżenia, które naszym zdaniem będą bezpodstawne. Celem kontroli podatkowej jest stwierdzenie, czy przedsiębiorstwo właściwie reguluje swoje zobowiązania fiskalne. Jeżeli jej wynik okaże się negatywny, będzie to oznaczało, że kontrolerzy nie doszukali się najmniejszych nieprawidłowości. Efekt pozytywny niestety będzie źródłem sporych problemów, bo oznacza to, iż Urząd Skarbowy dotarł do nieprawidłowości w regulowaniu podatków. Jak więc bez problemów przejść przez kontrolę podatkową?

Kontrola podatkowa – na czym polega?

Teoretycznie kontrolerem w czasie kontroli podatkowej będzie wyższy, mający do tego uprawnienia urząd – na przykład wójt czy burmistrz lub naczelnik danego oddziału fiskusa. W praktyce kontrola podatkowa przeprowadzana jest przez przydzielonych w tym celu urzędników, którzy muszą działać przynajmniej w dwójkę. Jak już wspomnieliśmy, jeśli trafią na jakiekolwiek błędy podatkowe, jej wynik okaże się pozytywny, a to dla nas będzie wiązało się z dotkliwymi nieraz sankcjami finansowymi. Dobrze zatem pamiętać, jak się ich ustrzec.

Kto będzie pomocny przy kontroli podatkowej?

Niezbędne będą w tym celu fachowe umiejętności i szeroka wiedza z dziedziny przepisów podatkowych. Z tego względu jeśli w danym przedsiębiorstwie zorganizowana będzie kontrola podatkowa, a dla nas ważne będzie, aby ustrzec się możliwych sankcji, warto uda się do doświadczonego doradcy fiskalnego. Czemu? Jego umiejętności będą niezbędne, by przygotować efektywne dokumenty odwoławcze do fiskusa i wskazać argumenty, które prawdopodobnie umożliwią ustrzeżenie się dużych kar, a on sam zapewni nam kompleksowe pełnomocnictwo w kontaktach z fiskusem.