Kiedy mogę złożyć reklamację na operatora telekomunikacyjnego

Sieci komórkowe rywalizują o odbiorców, aczkolwiek nie zawsze traktują ich etycznie. Warto wiedzieć w jakich okolicznościach konieczna jest reklamacja na operatora telekomunikacyjnego. Horrendalny rachunek miesięczny jest najbardziej rozpowszechnionym sygnałem do złożenia reklamacji.

Podstawowe wiadomości o terminach na zgłoszenie reklamacji

Odbiorcy ofert operatorów telekomunikacyjnych są bronieni poprzez obowiązujące w Unii Europejskiej dyrektywy. Ubiegłoroczne zmiany ustaw wdrożyły nakaz rozstrzygnięcia reklamacji w przeciągu 4 tygodni. Bardziej zawiłe kwestie są rozpatrywane w ciągu 60 dni. W przeciwnym wypadku reklamacja zostaje rozpatrzona zgodnie z życzeniem klienta . Jeśli zaś dostaniemy odpowiedź niezadowalającą możemy wystąpić z ponowną reklamacją od decyzji operatora. Klient może skorzystać z sugestii organów państwowych, jak również wyszukiwać porady prawne przez internet, które realnie zwielokrotnią możliwość uzyskania pozytywnej odpowiedzi. Termin w jakim przysługuje nam możliwość, żeby wnieść reklamację na operatora telekomunikacyjnego to 365 dni od daty wystąpienia problemu (zawarcia nowego aneksu, wystawienia horrendalnej faktury).

Jak dochodzić swoich praw u operatora telekomunikacyjnego?

Warto wiedzieć, że na dociekanie przysługujących nam roszczeń u operatora telefonicznego mamy do wyboru wiele dróg. Można dostarczyć pocztą własnoręcznie podpisane pismo z prośbą o wytłumaczenie zdarzenia. Pamiętajmy, żeby wybrać list polecony, z racji tego, że otrzymujemy wówczas pokwitowanie wysłania reklamacji. Rzecz jasna skarga przesłana w formie e-mailowej jest też dozwolona. Kolejną drogą złożenia reklamacji jest rozmowa telefoniczna z infolinią. Doradca nie ma prawa odrzucić przyjęcia zażalenia. Jeżeli problem dotyczy transakcji zawartej na odległość – a zasady przybliżane były w czasie pertraktacji przez telefon z doradcą zajmującym się sprzedażą – mamy prawo wystąpić o weryfikację rozmowy.

Adres firmy:
Uważaj.pl sp. z o.o.
ul. Traktorowa 126
91-204 Łódź

Tel.: 22 490 88 99
E-mail: [email protected]