Kancelaria TMH – radcy prawni w Rzeszowie

Kancelaria TMH z Rzeszowa świadczy usługi na rzecz Klientów indywidualnych i biznesowych. Gwarantuje pełną obsługę prawną przedsiębiorstw, w tym również start-upów, doradza w zakresie inwestycji finansowych, rejestracji spółek. Kancelaria świadczy także kompleksową obsługę osób prywatnych – doradza w zakresie każdej dziedziny prawa, występuje w imieniu Klientów w sporach i wspiera podczas negocjacji, jak również pomaga w uzyskaniu odszkodowania za błędy w sztuce lekarskiej oraz odzyskać utracone środki pieniężne, zwłaszcza z tytułu polis inwestycyjnych.
Kancelaria TMH zatrudnia biegłych prawników. Kancelaria ma swoją siedzibę w Rzeszowie przy ulicy Dominikańskiej 1A.
Kancelaria specjalizuje się w niżej wymienionych dziedzinach prawa:
– prawo własności intelektualnej,
– prawo cywilne,
– prawo spółek i papierów wartościowych,
– prawo karne gospodarcze i skarbowe,
– prawo pracy,
– prawo podatkowe.
Ponadto reprezentuje swoich Klientów w sprawach toczących się przed Trybunałem Konstytucyjnym, organami administracji publicznej, sądami administracyjnymi, sądami powszechnymi i Urzędem Patentowym RP.