Kancelaria Szczepańska Chwała – obsługa prawna klientów indywidualnych i biznesowych

Kancelaria Szczepańska Chwała to grupa specjalistów składająca się z doradców podatkowych, prawników, radców prawnych i aplikantów radcowskich z Krakowa. Kancelaria jest wyspecjalizowana w prowadzeniu spraw pozasądowych, sądowych oraz w prowadzeniu postępowań przed organami administracji publicznej. Praca Kancelarii, istniejącej od 2010 roku, opiera się na wieloletniej praktyce, jak również nieustannym rozwojem i monitorowaniem modyfikacji orzecznictwa i przepisów. Klientami Kancelarii są zarówno podmioty gospodarcze, jak i jednostki samorządu terytorialnego oraz osoby indywidualne.

Doradztwo podatkowe Kraków

Kancelaria Szczepańska Chwała z Krakowa świadczy usługi w zakresie doradztwa podatkowego. Najczęstsze postępowania w tej gałęzi prawa to przede wszystkim:
– doradztwo w zakresie doboru optymalnej formy opodatkowania prowadzonej działalności,
– doradztwo w zakresie opodatkowania dochodów i przychodów,
– doradztwo w zakresie VAT-u,
– przygotowanie i składanie skarg kasacyjnych od wyroków sądu drugiej instancji,
– pełnomocnictwo w postępowaniach Urzędu Celno-Skarbowego oraz Skarbowego,
– memoranda, analizy prawne i opinie.

Konsultacje prawne Kraków

Kancelaria Radców Prawnych i Doradców Podatkowych Szczepańska Chwała oferuje konsultacje oraz doradztwo w obrębie:
– prawa gospodarczego i spółek handlowych,
– prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
– prawa procesowego i administracyjnego,
– postępowania karnego i karno-skarbowego, jak również Kodeksu wykroczeń
– prawa i postępowania cywilnego,
– prawa finansowego i podatkowego,
– prawa rodzinnego.