Jak zrozumieć system podatkowy? Pomoże Ci kancelaria doradztwa podatkowego

Prawo podatkowe w naszym kraju ciężko uznać za prosty czy przejrzysty. Osoby prywatne, ale również i bardzo dużo przedsiębiorstw ma trudności z prawidłową interpretacją ordynacji podatkowych. Zrozumienie tych przepisów bez wsparcia specjalisty może nam się nie powieść, a wręcz może przyczynić się do najróżniejszych komplikacji. Nie ma wątpliwości, że pomoc doradcy podatkowego pozwoli ich uniknąć.

Jakiego typu sprawy poprowadzi kancelaria doradcy podatkowego?

Radcy podatkowi, którzy doskonale znają się zarówno na przepisach podatkowych, a jednocześnie na kwestiach finansowych, świadczą usługi dla osób prywatnych oraz spółek. Każda osoba zarówno prawna, jak i prywatna, może zwrócić się do kancelarii doradztwa podatkowego z prośbą o wydanie opinii bądź poradę, która będzie dotyczyła ciążących na niej obowiązków związanych z uiszczaniem podatków. Pamiętać trzeba, że podatki musimy uiszczać wszyscy. Co roku osoby prywatne zobowiązane są złożyć w US formularz PIT, który jest deklaracją uzyskanych przez nie w poprzednim roku dochodów. Z kolei na osobach mających charakter prawny ciąży powinność opłacania podatku CIT. Następnym podatkiem, który ustanowiono w Polsce jest podatek od usług oraz towarów, który nazywamy w skrócie podatkiem VAT.

Jakie usługi oferuje kancelaria doradcy podatkowego?

Kancelarii doradztwa podatkowego nie tylko objaśni podatnikom zawiłości przepisów prawa fiskalnego. Na prośbę klientów może też wypełnić deklarację podatkową. Kancelaria doradztwa podatkowego może reprezentować swoich klientów przed organami podatkowymi oraz organami, które mogą dokonywać kontroli skarbowej, jeśli w stosunku do klientów wszczęto procedury przed tymi instytucjami. Kancelarii doradztwa podatkowego przysługuje mu prawo do składania odwołań od decyzji, które podjęto. Na zlecenie klientów może również występować w ich imieniu przed sądem administracyjnym czy nadzorować prowadzenie ksiąg podatkowych.