Ekstradycja, deportacja, europejski nakaz aresztowania

Do odwiedzenia strony www.ekstradycja.eu zapraszamy wszystkich tych, którzy poszukują aktualnych wiadomości na tematy takie jak: ekstradycja, Europejski Nakaz Aresztowania, czy deportacja. Nowe przepisy dotyczące procesu ekstradycyjnego między krajami wspólnotowymi zostały znowelizowane i weszły w życie 1.01.2004r. Ważną przesłankę stanowi fakt, że teraz nie obowiązuje już wytyczna tzw. podwójnej odpowiedzialności. Ma to taki skutek, iż wniosek o wydanie i przekazanie osoby, która dopuściła się jednej z 32 kategorii ciężkich przestępstw, jest skuteczny bez względu na to, czy dany czyn jest uznawany za karalny w obu państwach. Europejski Nakaz Aresztowania jest to z kolei decyzja ustanowiona sądowo, którą wydaje Państwo członkowskie UE. Głównym celem ENA jest aresztowanie osoby poszukiwanej i przekazanie jej do kraju ojczystego.
Informacją godną uwagi jest fakt, że kraj należący do UE może również nie zastosować się do przepisów związanych z ENA. Jedną z przesłanek stanowi niski wiek osoby, która została objęta wspomnianym nakazem.